Svetový deň divej prírody – pripomenuli sme si ho aj v Poloninách

Svetový deň divej prírody – pripomenuli sme si ho aj v Poloninách

Už po piaty krát si svet pripomína 3. marca Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na svojom 68. zasadnutí v roku 2013 s cieľom zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich význame a potrebe chrániť ich a bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bol podpísaný 3. marca 1973 a má zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. Chráni približne 30 000 druhov živočíchov a rastlín.

Tento rok sú stredobodom pozornosti veľké mačky. Radia sa medzi najrozšírenejšie a najobdivovanejšie voľne žijúce živočíchy na celom svete. Patria tu druhy ako gepardy, jaguáre, leopardy, levy, pumy či tigre – predátory žijúce v Afrike, Ázii i Amerike.

Tejto téme bolo venované stretnutie na ZŠ Budovateľská v Snine vo štvrtok, 8. marca 2018. Prednášky sa zúčastnili žiaci a učitelia 4. – 7. ročníkov. Pripravená prezentácia pripomenula dôležitosť a potrebu zvýšenej ochrany živočíchov a rastlín žijúcich a rastúcich vo voľnej prírode, poukázala na dôsledky ohrozenosti týchto druhov, ktorých príčinou je násilie a chamtivosť človeka, jeho bezohľadné správanie. Zamedzenie obchodovania s nimi je jedným zo spôsobov ako ich ochrániť pred úplným vyhubením. Súťažné aktivity boli zamerané na poznávanie veľkých mačkovitých šeliem. Osobitá pozornosť bola venovaná životu rysa ostrovida a mačky divej – mačkovitým šelmám žijúcim aj na území Národného parku Poloniny. Účastníci podujatia boli tiež upozornení na zákaz prevážania niektorých suvenírov, keďže často sa z turistov z dôvodu nevedomosti stávajú „dovolenkoví pašeráci“. Hravou formou boli žiakom predstavené slovenské chránené živočíšne druhy, s ktorými je obchodovanie zakázané, napríklad: medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, sokol sťahovavý, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný…

ib