Tri objekty v NP Poloniny – výsledky súťaže na rekonštrukciu objektov

Tri objekty v NP Poloniny – výsledky súťaže na rekonštrukciu objektov

„Zvíťazili ponuky kolektívov MAPA architekti, BAKYTA a ATLR11.“

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne vyhlásila v máji 2023 neanonymnú projektovú súťaž pod názvom “Tri objekty v NP Poloniny”.

Obstarávanie nebolo súťažou návrhov, ale zadávaním zákazky podľa ustanovenia § 117 ZVO s princípom uplatnenia najlepšieho pomeru kvality a ceny.

Zákazka sa delí na 3 časti:

 • Časť 1 – Informačné stredisko Nová Sedlica – rekonštrukcia objektu z 90. rokov
 • Časť 2 – Rekonštrukcia horskej chaty a doplnenie mobiliáru na lokalite Grófske chyžky
 • Časť 3 – Terénna stanica Osadné – udržiavacie a rekonštrukčné práce na zrubovej stavbe

Do súťaže sa prihlásilo celkom 19 autorských kolektívov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol najlepší pomer ponúknutej ceny (max 10b zo ∑ 100b) a kvality uchádzačom predloženého portfólia referenčných projektov (max 90b zo ∑ 100b).

 

Predložené ponuky – časť 1:

 • MAPA architekti s.r.o. 
 • BAKYTA s.r.o. 
 • ATLR11, s.r.o. 
 • Ing. arch. Matúš Janota 
 • TRI.ČTRNÁCT architekti, s.r.o. 
 • Ing. arch. Tomáš Ružiak 
 • ORA-Architekti s.r.o. 
 • MgA. Jan Skoček 
 • ČIARY, s.r.o. 
 • Ing. Róbert Šmajda, Robson 
 • MEB architects, s.r.o. 
 • POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. 
 • Ing. arch. Pavol Hanzalík 
 • HRD Architekti, s.r.o. 
 • T-original.sk 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pre časť č. 1 sa umiestnila ako prvá v poradí ponuka kolektívu MAPA architekti.

 

Predložené ponuky – časť 2:

 • BAKYTA s.r.o. 
 • ATLR11, s.r.o. 
 • Ing. arch. Matúš Janota 
 • TRI.ČTRNÁCT architekti, s.r.o. 
 • Ing. arch. Tomáš Ružiak 
 • MgA. Jan Skoček 
 • ČIARY, s.r.o. 
 • MEB ideas s.r.o. 
 • Ing. Róbert Šmajda, Robson 
 • Ing. arch. Pavol Hanzalík 
 • HRD Architekti, s.r.o. 
 • T-original.sk 
 • POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pre časť č. 2 sa umiestnila ako prvá v poradí ponuka BAKYTA s.r.o.

 

Predložené ponuky – časť 3:

 • ATLR11, s.r.o. 
 • Ing. arch. Matúš Janota 
 • TRI.ČTRNÁCT architekti, s.r.o. 
 • Ing. arch. Tomáš Ružiak 
 • Mgr. art. Helena Vojtková 
 • ORA-Architekti s.r.o. 
 • MgA. Jan Skoček 
 • ČIARY, s.r.o. 
 • Ing. Róbert Šmajda, Robson 
 • MEB ideas s.r.o. 
 • Zoidberg Projekt s.r.o.
 • VA_AR s.r.o. 
 • POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. 
 • Ing. arch. Pavol Hanzalík 
 • HRD Architekti, s.r.o. 
 • T-original.sk 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pre časť č. 3 sa umiestnila ako prvá v poradí ponuka ATLR11, s.r.o. 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf

O výsledkoch rozhodla hodnotiaca komisia v zložení:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. art. Matúš Bišťan – autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Juraj Červený – architekt

Závislý na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Miroslav Buraľ – riaditeľ Správy Národného parku Poloniny

Náhradníci poroty
Závislý na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ondrej Jurčo – architekt
 • Mgr. Zuzana Bartušová – zástupkyňa riaditeľa Správy Národného parku Poloniny

#poloniny, #obstaráme