V Prílohe č. 1 k cenníku za prechodné ubytovanie v zariadeniach Správy NP Poloniny je uvedený zoznam ubytovacích zariadení Správy NP Poloniny, s popisom kapacity chát (počet izieb a lôžok), popis vybavenia chát (elektrina, kúrenie, pitná voda) a základné zásady a obmedzenia ubytovania pre záujemcov.

 

 

 

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne ponúka ubytovacie služby a rovnako prenájom nebytových priestorov zariadení bez ubytovania (konferencie, semináre, pracovné stretnutia, a pod.) v v termínoch 1.5. – 30.10. príslušného kalendárneho roka. V prípade záujmu o konkrétny termín ubytovania si je potrebné vopred zistiť obsadenie zariadenia a dostupnosť požadovaného termínu a rezervovať si ho v časovom predstihu u kontaktného pracovníka: Mária Pirošová, tel.: +421577624424.

Následne po rezervácii termínu u kontaktného pracovníka, záujemca o ubytovanie, či prenájom zariadenia vyplní, podpíše a zašle žiadosť na e – mailovú adresu: poloniny@nppoloniny.sk na predpísanom tlačive, ktorého predloha je uvedená v Prílohe č. 1 k cenníku za prechodné ubytovanie v zariadeniach Správy NP Poloniny hneď pod týmto textom, a je možné si ho stiahnuť a vyplniť.

Príloha č. 1 k cenníku za prechodné ubytovanie – Žiadosť o poskytnutie ubytovania v zariadeniach Správy NP Poloniny