V Poloninách sa súťažilo – vedomostná súťaž „NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach“ má za sebou už 15. ročník

V Poloninách sa súťažilo – vedomostná súťaž „NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach“ má za sebou už 15. ročník

Už po 15. krát sa v areáli Informačného strediska Nová Sedlica stretli piataci zo základných škôl okresu Snina, aby si overili svoje vedomosti a poznatky z prírody, histórie i kultúry regiónu spod Polonín. Súťaž nazvaná „NP Poloniny a MBR VK v 101 otázkach a odpovediach“ má medzi aktivitami Správy NP Poloniny svoje dôstojné miesto. Jej spoluorganizátorom je Centrum voľného času v Snine. V tomto roku sa súťažný deň konal v piatok, 15. júna. Pre 3-členné družstvá sú pripravené tri súťažné časti – praktické určovanie prírodnín, písomná časť – test a ústna časť. Otázky písomnej a ústnej časti sú čerpané z brožúry, ktorú pripravuje a vo vlastnej réžii vydáva S-NP Poloniny. Najzaujímavejšou časťou súťaže je orientačný beh, jeho súčasťou je určovanie prírodnín (drevín, rastlín, preparátov živočíchov, prírodnín ako sú vtáčie pierka, zvleky plazov a pod.) na pripravenej a vyznačenej trase v okolí informačného strediska. Výsledky 9 súťažiacich družstiev zo základných škôl okresu Snina hodnotila trojčlenná porota (V.Ocetníková, G.Lenartová, I.Buraľová). Po náročnom viac ako 3-hodinovom súťažení sa oddychovalo, posedelo pri ohni a opekalo. Priestor bol aj na hravé športové aktivity, ktoré školákov pobavili a rozosmiali. V tomto roku sa najviac darilo žiakom z CSŠ v Snine (l. miesto), ZŠ Zemplínske Hámre (2. miesto) a ZŠ Stakčín (3. miesto), ZŠ Klenová (4. miesto) a ZŠ Ulič (5.miesto). S vecnými cenami a diplomami odchádzali súťažiaci na prvých troch priečkach. Všetci zúčastnení si odnášali pohľadnice, pexeso i sladkosť a veríme, že aj pekné spomienky.  Ďakujeme pedagógom za ich čas, energiu, úsilie a trpezlivosť pri príprave žiakov – bez ich pomoci by naše podujatie nemalo zmysel. Veríme, že táto naša spoločná aktivita, má nielen súťažný charakter, ale prináša žiakom nové vedomosti a nám, dospelým, radosť a dobrý pocit, že sme svojim zverencom mohli priniesť zaujímavé informácie o svojom regióne a pripraviť im netradičný deň v Novej Sedlici. Počas 15 rokov sa vedomostnej súťaže o NP Poloniny zúčastnilo 465 žiakov (piatakov základných škôl, v prvých ročníkoch aj študentov primy dvoch sninských gymnázií). Tešíme sa na ďalšie spoločné súťaženie.

Výsledková listina „NP Poloniny a MBR v 101 otázkach a odpovediach“ – okresná vedomostná súťaž –XV. ročník

ib