Víťazné školy v súťaži „Nebuďme leniví, trieďme odpad!“ navštívili Poloniny

Víťazné školy v súťaži „Nebuďme leniví, trieďme odpad!“ navštívili Poloniny

Súťaž organizovaná mestom Snina „Nebuďme leniví, trieďme odpad!“ má za sebou svoj I. ročník. Určená bola žiakom materských, základných i stredných škôl na území mesta. Poslaním súťaže bolo napomôcť k tomu, aby sa zber a triedenie odpadu stali prirodzenou súčasťou spôsobu života detí i mladých ľudí. Aktivita sa stretla so záujmom, zapojili sa takmer všetky školy v meste. Zaujímavé informácie (výsledky, čísla, množstvá, výťažok získaný zo zberu vrchnákov PET fliaš a jeho účel) sú spracované na stránke mesta https://www.facebook.com/mestosnina/posts/2427463704149248/

Pre najaktívnejšie školy a ich žiakov mesto zabezpečilo zaujímavé výhry – poznávacie výlety do okolia. Medzi TOP miesta bolo zaradené aj územie Národného parku Poloniny.

  1. miesto II. kategórie – žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií na území mesta Snina: exkurzia po náučnom chodníku v NP Poloniny, ktorej sa zúčastnili žiaci ZŠ Budovateľská, ZŠ Študentská, ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ Komenského v sprievode pedagógov
  2. miesto III. kategórie – študenti stredných škôl na území mesta Snina: exkurzia „Poznávajme drevené chrámy“ v NP Poloniny, ktorej sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy, Strednej priemyselnej školy a Gymnázia v Snine

Pre zástupcov víťazných základných škôl sme pripravili exkurziu po Školskom náučnom chodníku K Mergancovmu kameňu v Uliči. Stredne náročná trasa s 80 metrovým prevýšením je obohatená o 8 informačných tabúľ. Začína uprostred dediny, v starom historickom parku, ktorý bol kedysi súčasťou areálu kaštieľa z 18. storočia. Atraktívne miesto dotvára  minigaléria drevených chrámov s 8 replikami. Prechádzku starým parkom oživuje 12 drevených sôch, ktoré pripomínajú osobnosti, legendy, upozorňujú na vzácne miesta či udalosti tohto regiónu. To, že tu žijúci ľudia patria k Rusínom a hovoria rusínskym nárečím, pripomína „slovník pod holým nebom“. Aj tu sme sa zastavili. Trasa náučného chodníka vedie popri miestnom rybníku a oddychovo-náučnom areáli Dvere do Polonín s množstvom atraktívnych prvkov a informačných tabúľ. Časť chodníka je lemovaná starými dubmi a končí pod vrchom Veľká Ostrá s rovnomennou prírodnou rezerváciou, pri pomníku, ktorý je spomienkou na pánskeho hájnika Rudolfa Merganca a jeho tragickú smrť z roku 1922 spôsobenú miestnym pytliakom.

„Poznávajme drevené chrámy“ –  exkurziu po sakrálnych pamiatkach územia NP Poloniny si vysúťažili študenti stredných škôl. S partiou mladých ľudí a ich pedagógov sme, napriek neprajnému počasiu, navštívili tri drevené chrámy – v Topoli, v Ruskom Potoku, v Uličskom Krivom – všetky zapísané v Zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Najstarší z nich, zo 17. storočia, sa nachádza v Topoli a je obohatený o expozíciu venovanú rodu Alexandra Duchnoviča – gréckokatolíckeho kňaza, básnika, spisovateľa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Rusínov, ktorý sa v tejto dedine narodil.

Veríme, že potulky našim poloninským krajom priniesli mladým ľuďom nielen milé zážitky a nové informácie, ale i pocit vďačnosti, hrdosti a zodpovednosti za všetku tú krásu, ktorá nás obklopuje, ktorá je súčasťou nášho životného priestoru.

Ďakujeme mestu Snina za realizáciu motivačnej súťaže, ktorá dala v školám priestor pre environmentálnu a regionálnu výchovu a nám  príležitosť „pridať ruku k dielu“.

Ib