Voda je život – súťažné dopoludnie, ktorým sme si pripomenuli Svetový deň vody

Voda je život – súťažné dopoludnie, ktorým sme si pripomenuli Svetový deň vody

Pripomenúť si dôležitosť a význam vody, vzbudiť u žiakov potrebu šetriť ňou, neznečisťovať ju, prehĺbiť vedomosti o tejto vzácnej tekutine – to bolo cieľom podujatia, ktoré sme pripravili v spolupráci s Centrom voľného času v Snine a Domom Matice slovenskej v Snine na pondelkové dopoludnie dňa 25. marca 2019.

Určené bolo predovšetkým pre žiakov 7. ročníkov základných škôl a sekundy gymnázia v meste Snina. Školu reprezentovali 4-členné družstvá. Do akcie sa však zapojili aj žiaci  nižších ročníkov, a to vytvorením obrázkov ľubovoľného živočícha, ktorý obýva vodné prostredie – sladkovodné, či slané. Tieto obrázky sa stali symbolickým „vstupným“ do súťaže. Vďaka nim sme v priestoroch Domu Matice slovenskej vytvorili jeden veľký vodný svet.

Podmienkou účasti na podujatí bolo modré oblečenie symbolizujúce farbu vody.

Súťažné družstvá plnili tri úlohy:

  • Vyplnili vedomostný kvíz o vode.
  • Vytvorili krátku báseň na tému „Voda je život. Chráňme si ju.“, v ktorej museli použiť nami určené slová (voda, mesto, vzduch, bocian, odpad/ky). Báseň bola súčasťou plagátu/postera.
  • Vytvorili plagát/poster na tému „Voda je život. Chráňme si ju.“, ktorého poslaním bolo upozorniť na dôležitosť a význam vody, na potrebu šetriť ňou, neznečisťovať ju. Na túto umeleckú aktivitu mali 2 hodiny.

Prvé tri priečky obsadili družstvá z Cirkevnej spojenej školy, zo Základnej školy Komenského a Základnej školy Študentská. Získali diplomy a vecné ceny. Všetci účastníci odchádzali s poloninským pexesom, pohľadnicou chráneného územia a sladkou odmenou.

 

Tí najúspešnejší – žiaci z Cirkevnej spojenej školy – si odnášali putovnú víťaznú kvapku vody:

 

Súťažné družstvá pri plnení úloh:

 

Súťažné družstvá a ich umelecké diela:

 

Spolu sme vytvorili veľký vodný svet:

 

 

 

 

 

Text a foto: ib