Vyhodnotenie konzultácií projektu BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR

Vyhodnotenie konzultácií projektu BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na procese prípravy a tvorby projektu: BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR.

V priloženom súbore je zhrnutie  vyhodnotenia konzultácií, ktoré prebehlo v rámci participačného procesu.

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s jeho výsledkami.

SK_Zhrnutie procesu participácie_BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR