Výskum veľkých šeliem v Poloninách

Riaditeľ Správy NP Poloniny Miroslav Buraľ a lokálna koordinátorka Aevis, n. o. Zuzana Burdová pri odovzdávaní monitorovacej techniky.

Za účelom získania nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, ktorými sú v odbornej terminológii označované vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid a mačka divá sa v území NP Poloniny uskutoční monitoring  týchto druhov prostredníctvom fotopascí (snímky, videosekvencie). Výskum je unikátny tým, že bude prebiehať paralelne podľa rovnakej metodiky v cezhraničných chránených územiach, a to v Národnom parku Poloniny (Slovensko), Bieščadskom národnom parku (Poľsko) a Užanskom národnom parku (Ukrajina), ktoré tvoria jeden prírodný celok, keďže príroda nepozná umelé, človekom stanovené štátne hranice. Do skúmaného územia je zahrnuté aj územie Magurského národného parku v Poľsku. Vo vybraných územiach budú v stanovenom období zaznamenávané  dáta z fotopascí, na základe ktorých bude vyhodnocovaná frekvencia výskytu druhov a ich relatívna početnosť a uskutoční sa porovnanie ich hodnôt medzi danými krajinami. Náročnú kompletizáciu, vyhodnotenie a interpretáciu snímok zabezpečí fundovaný odborník na tento druh výskumu Adam Francis Smith s bohatými skúsenosťami z praxe z Frankfurt Zoological Society, ktorý zároveň pôsobí na University of Freiburg v Nemecku.

Tento monitoring sa uskutočňuje vďaka podpore neziskovej organizácie Aevis, ktorá túto aktivitu ideovo aj technicky zabezpečila. V týchto dňoch nám Aevis, n. o. zakúpila a venovala 25 fotopascí aj s príslušenstvom. Veríme, že sa nám spoločne, aj s pomocou poznatkov získaných z výskumu, podarí zabezpečiť lepšiu ochranu veľkých šeliem v území národného parku Poloniny a zároveň aj zlepšiť vzťah návštevníkov parku ako aj miestnych ľudí k divokej prírode.

Spracovala: Zuzana Bartušová

Úvodná foto: Aevis, n. o.

Fotopasce nám pomáhajú preniknúť do tajomného a stále nepoznaného života majestátnych zvierat a zbierať vedecké údaje a poznatky o ich živote, ktoré by sa nám bez týchto výdobytkov techniky ťažko získavali.

Foto: fotopasce Správy NP Poloniny