Výsledky hniezdenia bociana bieleho v okrese Snina v roku 2020

Výsledky hniezdenia bociana bieleho v okrese Snina v roku 2020

Monitoring hniezd bociana bieleho vykonáva Správa Národného parku Poloniny každoročne začiatkom júla už od roku 2003. Hniezda sa monitorujú na celom území Slovenska a výsledky hniezdenia z jednotlivých hniezd sú zaznamenané v internetovom atlase hniezd bociana bieleho na webovej stránke www.bociany.sk. Každé hniezdo tu má pridelené ID číslo. Medzinárodné sčítanie bociana bieleho v celom areáli hniezdneho rozšírenia sa realizuje každých 10 rokov. Posledné 7. medzinárodné sčítanie bolo v roku 2014.

V okrese Snina sú hniezda bociana bieleho rozvrstvené od nadmorskej výšky 170 do 550 m n. m. Prilietajú koncom marca až začiatkom apríla. Tento rok bolo zaznamenané prvé pozorovanie dňa 17.3.2020, a to 4 jedincov bociana bieleho pri obci Jalová.

Rok 2020 patril z pohľadu výsledkov hniezdenia bocianov k úspešnejším. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo v tomto roku najviac vyvedených mláďat (94). Vzhľadom na počet obsadených hniezd mohol byť ich počet aj vyšší. Na výsledok mal vplyv ich neskorší prílet, keďže sa bociany viac ako desať dní zdržali a zastavili pred Marmarským morom. Bolo tam nepriaznivé počasie búrky, dážď a vietor, a tak vyčkávali. Ďalší významný vplyv malo na hniezdenie počasie, a to studený apríl a výdatné lokálne úhrny zrážok v máji a júni.

V roku 2020 Správa NP Poloniny zaznamenala 10 nových hniezd. V obci Dlhé nad Cirochou si bociany postavili hniezdo na trafostanici. Jeden z nich je označený krúžkom V3127. Označený bol v roku 2016 na hniezde v Demjate okres Bardejov, takže sa k nám presťahoval. Hniezdo bolo v apríli po búrke a poruche na elektrickej sieti zhodené, na trafostanicu boli osadené zábrany, no nezabrali. V obci Kolbasov si bociany postavili hniezdo na zrezanom strome pred vchodom do kostola, no mladé nevyviedli. V obci Ulič si postavili 3 nové hniezda, z toho 2 hniezda na elektrických stĺpoch a jedno na trafostanici v areáli hospodárskeho dvora LPM Ulič š. p. V obci Uličské Krivé sa bociany po osadení zábrany na elektrickom stĺpe presunuli na vedľajší stĺp. Ďalšie hniezdo si postavili v areáli hospodárskeho dvora v k. ú. Snina, za recyklačným centrom pozdĺž štátnej cesty do Pčoliného, avšak mladé nevyviedli.

Na základe dohôd o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda boli spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. zrealizované 2 prekládky hniezd v obci Pichne.

Počas monitoringu hniezd sme zaznamenali naliehavú potrebu údržby 7 hniezd, ktorá súvisí s vekom kovovej podložky, preťažením hniezda hniezdnym materiálom, excentricky postavenou stavbou hniezda (je predpoklad zrútenia hniezda) v obciach: Dlhé nad Cirochou, Stakčínska Roztoka, Ubľa, Ulič.

V rokoch 2003 – 2017 sa bocianovi bielemu v okrese Snina venovali odborní pracovníci Správy NP Poloniny Štefan Pčola,  spoločne s Ing. Martinou Vlasákovou. Od r. 2018 je garantom tejto úlohy Ing. Martina Vlasáková, ktorá realizuje sčítanie bocianov v teréne, zabezpečuje spracovanie zozbieraných údajov a ich výstupy. Rovnako i tento rok pripravila ako autorka pre verejnosť Informačný spravodaj 2020: Bocian biely v okrese Snina. V spravodaji je publikované množstvo fotografickej dokumentácie, prehľadné tabuľky, štatistika charakteru stanovíšť hniezdenia, vyhodnotenie dynamiky populácie bociana bieleho v okrese Snina v rokoch 2003 – 2020, a iné zaujímavé detailné informácie zo života bocianov bielych v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny.

Zdroj: Vlasáková M., 2020: Bocian biely (Ciconia ciconia) v okrese Snina. Informačný spravodaj, 35 pp.

Brožúra na stiahnutie: Bocian biely (Ciconia ciconia) v okrese Snina. Informačný spravodaj,2020.pdf