Výzva na účasť na konzultáciách o príprave projektu Na trase valašskej kultúry – zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva

Výzva na účasť na konzultáciách o príprave projektu Na trase valašskej kultúry – zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva

                           Stowarzyszenie „Pro Carpathia” a partneri:

           • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
           • Gmina Ochotnica Dolna
           • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
           • Stowarzyszenie Civitas Nostra
           • Województwo Małopolskie
           • Województwo Podkarpackie
           • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
           • Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
           • Obec Dolná Tižina
           • Obec Lysica
           • MAS Terchovská dolina
           • RRA Svidník
           • Obec Oravska Polhora

Pozývame vás na konzultáciu projektu. Budeme vďační za akékoľvek pripomienky, návrhy, ktoré nám pomôžu pripraviť lepší projekt, zodpovedajúci potrebám obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia a návštevníkov tejto oblasti.

Trasa valašskej kultúry je komplexný turistický projekt pre celý karpatský región.

Trasa valašskej kultúry (pokrývajúca okrem iného Podkarpatské, Malopoľské a Sliezske vojvodstvo v Poľsku a Žilinský a Prešovský kraj na Slovensku) predstavuje v súčasnosti rekonštruované stopy po pastierskej činnosti Valachov v Karpatoch na poľsko-slovenskom pohraničí, kde pasenie oviec bolo po stáročia rozhodujúcim faktorom ľudského hospodárstva. Pastierstvo malo dominantný vplyv na formovanie materiálnej a duchovnej kultúry tu usadených ľudí. Dnes sa spomienka naň rýchlo vytráca, čo vedie k zániku spoločnej regionálnej identity pohraničia. Trasa valašskej kultúry nesie posolstvo o kultúrnej spolupatričnosti ľudí Karpát a Balkánu. Má osobitnú úlohu pri formovaní postoja otvorenosti, budovaní vzájomných kontaktov, výmene poznatkov a skúseností. Trasa valašskej kultúry je svedectvom o jednote horalov, otvorená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúru a prírodu pohraničia.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRIORITA PROGRAMU, ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

NÁZOV PROJEKTU

Na Trase Valašskej Kultúry –  zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Rozvoj integrovaného turistického produktu súvisiaceho s valašskou kultúrou v poľskej a slovenskej časti Karpát

 

PARTNERI PROJEKTU

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Stowarzyszenie Civitas Nostra
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
 • Obec Dolná Tižina
 • Obec Lysica
 • MAS Terchovská dolina
 • RRA Svidník
 • Obec Oravska Polhora

 

KĽÚČOVÉ ÚLOHY SO STRUČNÝMI INFORMÁCIAMI (NAJMÄ O INFRAŠTRUKTÚRE)

1) Rozvoj infraštruktúry Trasa Valašskej Kultúry, okrem iného:

 • Označenie vybraných prvkov v rámci vplyvu Valašskej kultúrnej trasy pomocou QR kódov
 • Vytvorenie nástenných malieb súvisiacich s dedičstvom oblasti projektu
 • Vybavenie kováčskej dielne v Ludźmieri,
 • Výstavba regionálnych stánkov v Ludźmieri
 • Vytvorenie expozície valašskej kultúry (napr. v Múzeu ľudovej architektúry)
 • Vytvorenie novej a modernizácia existujúcej infraštruktúry
 • Vytvorenie kreatívneho a dielenského priestoru v Ochotnici
 • Vybudovanie kováčskej dielne v Ludźmieri
 • Výstavba zastávky Hanczowa (komplex vzájomne prepojených altánkov, ktoré vytvárajú priestor pre umelecké a prezentačné aktivity)
 • Poloniny kedysi a dnes, realizácia objektu pôvodnej valchy
 • Did Beskyd – realizácia sochy mýtickej postavy patróna Polonín
 • Vytvorenie kočovnej chaty v Poloninách
 • Dobudovanie koliby pod Borovou
 • Vybudovanie exteriérovej vzdelávacej plochy pod Borovou
 • Vybudovanie expozície pastierstva/kultúrneho priestoru v starom humne v obci Lysica
 • Znovuvybudovanie pastierskeho letého sídla v lokalite „Staníkove Zlieny“
 • Výstavba prístreškov a tabúľ
 • Dodatočná montáž vybraných objektov na Valašskej kultúrnej trase
 • Rekonštrukcia existujúceho náučného chodníka „Hviezdoslavova alej“ s dĺžkou 2,1 km
 • Obnova 3 ks pastierskych / turistických prístreškov na náučnom chodníku Slaná voda – Babia hora

 

2) Známa a neznáma kultúra Karpát

 • Identifikácia známych a neznámych osobností poľsko-slovenského pohraničia,
 • Realizácia výskumu valašskej kultúry
 • Organizovanie konferencií, školení a seminárov
 • Vydávanie publikácií venovaných karpatskému dedičstvu,
 • Integrovaná propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva – propagačná a vzdelávacia kampaň

 

3) Karpatské zvyky a tradície

 • Organizovanie karpatských festivalov a koncertov
 • Návrat tradícií – organizácia série remeselných dielní
 • Organizácia cyklu pastierskych podujatí: miešanie oviec a redikov(jasné a jesenné)

 

4) Zapojenie miestnej komunity do procesu správy kultúrneho dedičstva – realizácia nového európskeho Bauhausu

 • Vzdelávacie aktivity
 • Vytvorenie databázy a informovanosti verejnosti o regionálnej architektúre, umelcoch, remeselníkoch

 

ZAINTERESOVANÉ STRANY, T. J. PRE KOHO JE PROJEKT URČENÝ

 • návštevníkov regiónu
 • cestovné kancelárie
 • správcovia turistických zariadení
 • sprievodcov, ktorí sprevádzajú turistov po regióne,
 • organizácie zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom, miestni predstavitelia, organizátori kultúrnych podujatí,
 • miestne komunity v oblasti projektu: dospelí a deti a mládež,

 

OBLASŤ REALIZÁCIE PROJEKTU:

Oblasť realizácie programu:

https://sk.plsk.eu/informacia-o-programe

ODHADOVANÝ ROZPOČET:

cca.  4 milióny EUR

 

PLÁNOVANÝ DÁTUM REALIZÁCIE PROJEKTU:

1/09/2024-31/08/2026

 

TERMÍN NA PREDKLADANIE PRIPOMIENOK/OTÁZOK/NÁVRHOV

 

Vaše pripomienky očakávame do: 26/09/2023

 

Osobitne nás bude zaujímať vaša spätná väzba na:

1) Realizácia mäkkých aktivít na popularizáciu myšlienky trasy a valašského dedičstva,

2) Miesta osobitnej hodnoty/záujmu súvisiaceho s valašským dedičstvom, ktoré by mali byť zahrnuté do projektu,

3) Rozpoznávanie trasy.

 

KONTAKT NA ÚČASŤ

Agnieszka Pieniążek

agnieszka@procarpathia.pl

Tel: + 48 17 850 01 81

 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

Rynek 16/1

35-064 Rzeszów, Poľsko

 

Mgr. Peter Madigár

madigar@mas-td.sk

+421 415 532 637
+421 917978 756

Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Námestie sv. Floriána 1002
01303 Varín, Slovensko

Viac informácií: https://procarpathia.pl/aktual/zaproszenie-do-partycypacji

Zaproszenie do partycypacji w konsultacjach w zakresie przygotowania projektu Na Szlaku Kultury Wołoskiej – zachowanie i promocja karpackiego dziedzictwa