XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Zboji

XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Zboji

Priatelia, obdivovatelia prírody, profesionálni i dobrovoľní ochranári, nadšenci TOPu, srdečne Vás pozývame na podujatie, ktorého poslaním je prostredníctvom jednotlivých sekcií získať informácie a údaje o hodnotách územia, stave ekosystémov a jeho zložiek, lepšie ho spoznať a chrániť. Tábor ochrancov prírody sa v území Národného parku Poloniny koná po druhý krát. Lokalitu Poľana v Novej Sedlici spred 10 rokov vystriedala neveľká dedina takmer na začiatku Slovenska, ktorá akoby sa pred svetom ukrývala v mohutných horách – dedina Zboj. Tento kraj nie je bohatý na priemysel, podniky, rôzne inštitúcie, má však v sebe iné bohatstvo – v podobe prírody, zaujímavej histórie, osobitej kultúry, významných osobností, ktoré tu žili, pôsobili, zanechali po sebe stopy. Či už je to významný učenec, právnik, pedagóg a filozof – zbojský rodák pôsobiaci v Petrohrade – Peter Lodij alebo nezabudnuteľný rozprávkar Michal Pustaj, ktorý síce nikdy neopustil svoje rodisko, ale napriek tomu sa stal slávnym – preslávil ho jeho rozprávačský talent. Svoje rozprávky vedel rozprávať celé hodiny, dnes sú zaznamenané a knižne vydané. Práve po ňom je pomenovaná i jedna z 5 jaskýň objavených nad dedinou, v masíve Stinská na slovensko-ukrajinskej hranici. Vo flyšovom území sú tieto pseudokrasové jaskyne unikátom. Ďalšou zaujímavosťou tohto miesta je pád najväčšieho meteoritu v Európe v roku 1866. Jedinečný prírodný úkaz prilákal v tom čase do týchto končín množstvo vedátorov, prírodovedcov. Jeho roztrúsené úlomky by sme možno mohli nájsť aj dnes. Ten najväčší – vážiaci 300 kg, ktorý – z miesta nazvaného Čierne mláky a nachádzajúceho sa na ukrajinskej strane týchto hôr – ťahalo 6 párov volov, je uložený v múzeu vo Viedni. Túto jedinečnú udalosť pripomína informačný bod pri hlavnej ceste, tvorený modelom meteoroidu s náučnou tabuľou a ďalšími 6 informačnými tabuľami hovoriacimi o hrozbe svetelného znečistenia. Pamiatkou na smutné obdobie I. svetovej vojny je obnovený cintorín vojakom padlým v týchto bojoch. Front sa tu zastavil približne na päť týždňov, obec bola takmer celá zničená.  Ťažké bolo i obdobie II. svetovej vojny. V rokoch 1939-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Po urputných bojoch bola oslobodená 18. októbra 1944. V katastri obce s výmerou 5 054 ha sa nachádzajú viaceré vzácne národné prírodné a prírodné rezervácie – Bahno, Stinská, Stinská slatina, Borsučiny, Borsukov vrch, turisticky atraktívna Jarabá skala (Riaba skala) s Medovou babou i najväčší slovenský prales Stužica. Na lokalite Kvasná voda sa nachádza minerálny prameň. Alkalická kyselka vyviera pod horou Stinská. asi 200 m nad známou oddychovo-náučnou lokalitou. Obec Zboj sa spomína v roku 1567, v daňovom súpise. Bola majetkom viacerých významných rodín: začiatkom 17. storočia patrila humenskému panstvu Drugethovcov, v 18.  storočí bola majetkom Csákyovcov, v 19. storočí Schmideggovcov, poslednými vlastníkmi bola rodina Lobkovitzovcov. Dnes tu žije približne 350 ľudí.

Slávnostné otvorenie podujatia je 28. júla o 18.00 hod. v areáli niekdajšej základnej školy. Po zapálení táborovej vatry a pasovaní náčelníkov je pripravený kultúrny program. Tradičnou súčasťou TOPu je nedeľnajšia exkurzia. Počas nej navštívime dedinu Topoľa a jej najstarší drevený chrám v regióne, vojnový i židovský cintorín, pripravená je prehliadka Astronomického observatória a planetária na Kolonickom sedle. Tábor ochrancov prírody bude slávnostne ukončený v piatok dňa 3. 8. 2018. O spestrenie večera sa postará folklórna skupina Ľude spud Beskyda.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú s nami stráviť dni v čase od 28.7. do 3.8. 2018 prajeme   veľa príjemných chvíľ, splnených očakávaní, nových zážitkov, ktoré budú lákať k tomu, aby ste sa do nášho kraja vracali často a radi. Ochrancom našich hôr je Did Beskyd – tak nech chráni aj všetkých vás!

ib

Pozvánka na VS TOP 2018 s detailnými inštrukciami

Spomienka na TOP v Novej Sedlici v r. 2010

Fotospomienka na TOP v Novej Sedlici v r. 2010

Fotospomienka na TOP v Novej Sedlici v r. 2010