Záchrana uviaznutej mačky divej

Túto nedeľu bol Správe Národného parku Poloniny v rámci pohotovosti nahlásený nález zoslabnutého jedinca mačky divej (Felis silvestris) v k. ú. Nová Sedlica, lokalita Skoňova. Mačku našli pracovníci polície OHP PZ Zboj počas služby v teréne uviaznutú na dne starej dva metre hlbokej betónovej skruže. Mačka bola vydehydrovaná a vyhladnutá, nemohla sa dostať von z „pasce“.

V rámci záchrannej akcie vybral jedinca opatrne von z rúry pracovník Správy Národného parku Poloniny. Následne bola mačka umiestnená v Chovnej stanici pri Správe Národného parku Poloniny, kde jej bola podaná potrava a tekutiny, a kde bol pozorovaný vývoj jej zdravotného stavu. Kondícia mačky divej sa rýchlo zlepšila. Aby sa vylúčil vplyv zbytočného stresu na jedinca z umiestnenia v umelom prostredí, bola dnes vypustená na pôvodnú lokalitu výskytu.

Tentoraz mal príbeh šťastný koniec. V tejto chvíli je potrebné urobiť následný dôležitý krok, a to vyriešiť príčinu problému. Vlastník pozemku, kde sa rúra nachádza bol o situácii a probléme informovaný. O tomto umelom prvku v krajine nemal vedomosť, a bude sa zaoberať jeho odstránením, aby už v budúcnosti nedošlo k opakovaniu tejto nepríjemnej situácie.

 

Text: admin

Foto: Jozef Blaško, Dušan Legdan

Jedinec mačky divej bol nájdený zoslabnutý na dne dvojmetrovej betónovej skruže

 

 

Kondícia mačky divej sa rýchlo zlepšila. Dnešné vypustenie na pôvodnú lokalitu výskytu: