„Zdravé lesné regióny“ – elektronický dotazník

„Zdravé lesné regióny“ – elektronický dotazník

Aký je váš vzťah k lesu a k prostrediu v ktorom žijete? Vyplňte elektronický dotazník a zapojte sa do prieskumu o vzťahoch medzi lesmi a blahobytom ľudí v lesnom regióne Poloniny. Prieskum je realizovaný v rámci aktivít medzinárodného projektu „Zdravé lesné regióny“, ktorý sa venuje podpore zdravých lesných ekosystémov v okolí lokality UNESCO „Bukové pralesy“ pre blahobyt ľudí v lesných regiónoch.
Dotazník je možné vyplniť v počítači alebo v mobilnom telefóne cez nasledujúci link alebo pomocou QR kódu:

https://www.survio.com/survey/d/I9C9E6Z4N7H5P3K4N