Nový pacient chovnej stanice

V piatok ráno minulého týždňa nám nahlásila pracovníčka Okresného úradu v Snine nález netopiera, ktorý si zasekol krídlo v okne budovy na 5. poschodí. Uväzneného netopiera  z okna vyslobodil náš pracovník. Jedná sa o druh večernica pozdná (Eptesicus serotinus).  Netopier nebol schopný lietať, mal vonkajšiu otvorenú krvácajúcu ranu na krídle. Jedinec bol veterinárne ošetrený a bol stanovený postup jeho liečby. Netopier sa zo zranenia zotavuje v Chovnej stanici pri Správe NP Poloniny v Stakčíne. Rana je pravidelne ošetrovaná a začala sa pekne hojiť. Apetít do jedla mu nechýba, už potrebuje iba čas, ktorý všetko vylieči.

Netopiere v stredoeurópskych podmienkach plnia dôležitú funkciu  Napríklad jedna večernica malá skonzumuje počas noci až 2000–3000 kusov komárov a 800 členná kolónia netopiera obyčajného dokáže za jednu noc vychytať 55000 motýľov škodcu obaľovača dubového. Tým, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy.

Ďakujem citlivej nálezkyni, že jej nebol osud netopiera ľahostajný a neváhala kontaktovať nás. Držíme našej večernici palce, nech sa čím skôr uzdraví. Nech sa tento strážca noci vráti späť do noci a plní svoju nezastupiteľnú úlohu v našom spoločnom prostredí.

admin