Poloninské „diamanty“

Jedná sa o marmarošské diamanty, chemickým zložením  oxid kremičitý – SiO2. Sú špecifickým minerálom Národného parku Poloniny. Ide o priehľadnú bezfarebnú odrodu kremeňa – krištáľ.  Názov krištáľ pochádza z gréckeho krystalos, alebo kryos, čo znamená ľad alebo chlad. Názov pochádza z toho, že v staroveku si ľudia mysleli, že krištáľ je tak hlboko a pevne zmrazený ľad, že sa nemôže nikdy roztopiť.

Marmarošské diamanty sú varieta odrody krištáľu, majú bipyramidálne obojstranne vyvinuté kryštály. Kryštály boli pomenované podľa miesta, kde boli nájdené. Lokalita (tzv. „typová lokalita“), na ktorej bola táto varieta prvý krát nájdená a opísaná je oblasť Marmaroš v severnom Rumunsku. Bipyramidálne kryštály tejto variety sa vyznačujú výbornou schopnosťou odrazu svetelných lúčov, ktorá spôsobuje pri pozorovaní voľným okom ich makroskopickú podobnosť s pravými diamantami. Odtiaľ pochádza ich názov marmarošské diamanty.

Vznikli kryštalizáciou z hydrotermálnych roztokov v puklinách hornín paleogénu vonkajších Karpát. Vyskytujú sa v celom karpatskom oblúku – Poľsku (napr. Lapsze Nizne, Podhale, Rabka), Ukrajine (v okolí: Kobyletska Poljana, Rakhiv, Pidpolozzya, Nižnije Vorota, Mižgirja Volovets´ a Bychkiv), Rumunsku (Ojdula Oituz a Bocicoiu Mare) a Slovensku. Na Slovensku bol ich výskyt zaznamenaný v Malých Karpatoch, Spišskej Magure, Kysuckej vrchovine, Ondavskej vrchovine a Bukovských vrchoch. Marmarošský diamant sa vyskytuje vo flyšových sedimentoch (napr. Bukovské vrchy), vápencoch (Borinka), mramore (Carrara), dolomitoch (Herkimer). Dnes sú vo svete známe najmä pod názvom herkimerské diamanty, podľa lokality Herkimer v USA. Kremenné “diamanty” boli nájdené na mnohých miestach na svete. Krajiny, v ktorých sa nachádza tento typ kremeňa majú na “diamanty” samostatné pomenovania, napr. :

  • České diamanty (BöhmischeDiamanten – v Rakúsku)
  • Cape May diamanty – Maine, USA
  • Carrarské diamanty – Taliansko
  • Diamanty zo San Isidro – Španielsko
  • LakeCounty diamanty – Kalifornia, USA
  • Herkimerské diamanty – štát New York, USA
  • Mirabeauské diamanty – Francúzsko
  • Schaumburgské diamanty (SchaumburgerDiamanten) – Nemecko
  • Stolbergské diamanty (StolbergerDiamanten) – Nemecko.

V NP Poloniny sa vyskytujú na viacerých miestach – v Stakčíne, Dare, Príslope, Ruskom, Uliči a Veľkej Poľane. Môžeme ich nájsť v odkryvoch vrstiev podložia, v potokoch, dosť často na lesných zvážniciach po daždi. Vyskytuje sa samostatne, prípadne s kalcitom, alebo s bielym alebo polopriehľadným žilným kremeňom.

Charakteristickým rysom marmarošských diamantov je prítomnosť fluidných inklúzií, ktoré predstavujú vložku cudzieho materiálu, ktorá sa zachytila vo vnútri kryštálov marmarošských diamantov počas ich rastu v zemskej kôre. Inklúzie môžu byť rôzneho zloženia –  napr. plynná uzavrenina – metán spôsobuje tmavé zakalenie marmarošských diamantov, ktoré znižuje priehľadnosť kryštálov.

Kremeň rozpoznáme tak, že sa rozpúšťa iba v kyseline fluorovodíkovej (HF), je bez štiepateľnosti a rýpe do skla. Štiepateľnosť je špecifický spôsob rozpadávania minerálu pozdĺž presne určených štiepnych plôch medzi vrstvami atómov alebo na miestach, kde sú väzby medzi atómami najslabšie.

Kremeň tvorí približne 12% zemskej kôry. Existujú rôzne sfarbené odrody kremeňa, ktoré majú vlastné mená – napr. ruženín (ružový), ametyst (fialový), záhneda (hnedá), citrín (žlutý), mliečny kremeň (biely), krišťál (bezfarebný). Najčastejšou je obyčajný mliečny kremeň, vo vápnitých pieskovcoch je bežným „sprievodným“ minerálom kalcit (CaCO3).

Ak veríte v liečebné účinky kameňov, tak tento diamant má detoxikačné účinky. Chráni pred rádioaktivitou a lieči choroby spôsobené priamym kontaktom. Prináša úľavu pri nespavosti spôsobenej geopatogénnymi poruchami, či elektromagnetickým smogom. Napráva bunkové poškodenie DNA a metabolickú nerovnováhu. Potláča v tele napätie. Dokáže odhaliť zranenia a nerovnováhy z minulých životov, ktoré súčasný život dosiaľ ovplyvňujú. Z kremenných diamantov sa dá pripraviť výborne fungujúci „postrek“, ktorý vylepší kvalitu životného prostredia, alebo drahokamový elixír. Neznie to síce veľmi vedecky, ale ak sa vám to nepozdáva, jednoznačne vedecky dokázaný bol aspoň účinok placeba.

admin

Foto (ilustračný obrázok): Matúš Škutka