Prípad bociana, ktorý neodletel z územia Polonín do Afriky

Prípad bociana, ktorý neodletel z územia Polonín do Afriky

Hlavný jesenný ťah bocianov skončil a naše územie opustili nielen tu hniezdiace, ale aj prelietajú­ce bociany z Poľska a Nemecka. V čase po jesen­nom odlete bocianov na zimoviská sme zaznamenali v území ochranného pásma  NP Poloniny, najprv v obci Zboj, neskôr v Uliči, výskyt osamoteného bociana. Postávanie osamoteného bociana na poli v tomto neobvyklom čase je tak nápadné, že vyvoláva u okoloidúcich pocit opustenia a potreby postarať sa o neho. Mnohí občania sa na nás telefonicky, cez SMS, Messenger, či prostredníctvom oznámenia cez pohotovosť pre chránené živočíchy, obracajú s otázkou, či je možné bociana odchytiť a pomôcť mu. Teší nás, že sú ľudia všímaví, vnímaví, a nie je im osud bociana ľahostajný. Za účelom pomoci tomuto jedincovi sme opakovane v priebehu októbra už 3 – krát uskutočnili operatívny výjazd, žiaľ bezúspešne. Bocian bol v dobrej kondícii a po našom priblížení sa k nemu nám zakaždým unikol. Preto jeho odchyt nie je vôbec jednoduchý.

Pravdepodobne sa jedná o jedinca pochádzajúceho z hniezda zo Zboja vedeného v internetovom atlase hniezd bociana bieleho s ID č. 3885.  Na tomto hniezde vyviedli tohto roku rodičia 4 mláďatá.  Bocian sa koncom septembra zdržiaval zrejme inštinktívne ešte na rodičovskom hniezde, neskôr sa presunul do Uliča.

 

Nedá sa jednoznačne povedať, prečo tento bocian od nás na zimu neodletel. Dôvodom mohla byť choroba, parazity peria, hormonálna porucha, slabosť z podvýživy, prípadne môže ísť o nevyspelé mláďa z neskoršieho hniezdenia, ktoré nemalo dosť sily na odlet do Afriky. Často sa takéto jedince stávajú obeťou líšok, túlavých psov, či iných predátorov, čo je prirodzenou súčasťou kolobehu života voľne žijúcich zvierat v prírode. Avšak každoročne je v strednej Európe zaznamenávaných niekoľko prípadov, kedy bociany biele neodletia do svojich zimovísk a prežijú aj v tunajších klimatických podmienkach zimu v dobrej kondícii. Rovnako vo voľnej prírode na území Slovenska každoročne prezimujú 1 – 3 bociany, počas miernej zimy ich môže byť aj viac. Napríklad v zime 2013/2014 len v okolí Bratislavy zimovalo minimálne 8 jedincov a na celom Slovensku to mohlo byť 10-15 jedincov. Zimu 2018/2019 zase prežil jeden jedinec v blízkosti Michaloviec na skládke komunálneho odpadu Žabany. Počas pravidelných kontrol pracovníkmi CHKO Vihorlat  bol bocian v dobrej kondícii a dokázal lietať, odchytiť sa nedal, vždy pred blížiacim sa človekom unikol. Počas zimy si stále našiel potravu na skládke a v jej okolí a z tlejúcich odpadkov pravdepodobne využíval teplo, tak dokázal prežiť celú zimu aj v treskúcich mrazoch.

Pokiaľ si bociany nájdu dostatok potravy, nie sú zranené a dokážu lietať, tak dokážu prežiť a nie je dôvod na paniku. Nepriateľom v takejto situácii im nie je chlad, mráz a sneh, ale nedostatok potravy. Preto kým lietajú, nachádzajú dostatok potravy (napríklad hraboše na poliach, slimáky, dážďovky, larvy vodného hmyzu, malé rybky, chrobáky, koníky, kobylky) a lovia, je najlepšie nechať ich v kľude bez zbytočného stresovania. Väčšinou však pred nástupom zimy takýto bocian odtiahne aspoň viac na juh. Pokiaľ lieta ne­máme právo, potrebu ani možnosti chytať ho a umiestňovať v obmedzených podmienkach rehabilitačných staníc.  Až keď spozorujeme, že je bocian ranený, vysilený a stráca plachosť, pristupujeme k odchytu a premiestneniu do rehabilitačnej stanice.

Včera sme boli od občana Uliča aktuálne informovaní, že sa bocian zdržuje v okolí družstva v Uliči, mal normálnu chôdzu, zbieral potravu po lúke, ale mal zvesené pravé krídlo. Čo nie je dobrá správa, pretože má pravdepodobne poranené krídlo. Napriek poraneniu bol pozorovaný ako prelietaval nízko ponad stromy.

Teraz potrebujeme hlavne trpezlivosť. Je veľmi problematické vtáka odchytiť, keďže na jeho odchyt môžeme použiť len vlastné ruky, a vták má krídla. Použitie uspávacej  šípky môže narobiť ešte väčšie škody, preto sa v prípade bocianov k takémuto riešeniu nepristupuje.  Navyše, ani nedisponujeme technickým vybavením, či odbornými znalosťami, aby sme mohli použiť uspávaciu šípku, to robievajú len špecializovaní veterinári. Až keď bociana odchytíme, môžeme ho liečiť, cez zimu vykŕmiť v rehabilitačnej stanici a na jar vypustiť. Bohužiaľ, bocian sa dá odchytiť až potom, čo zoslabne do takej miery, že nechá ľudí priblížiť sa k nemu. Je to jediná reálna možnosť odchytu, iná neexistuje.

Situáciu v rámci našich kapacít a možností priebežne monitorujeme, aby sme jedinca mohli odchytiť a pomôcť mu. Najefektívnejšie by bolo, ak by si ho všímali miestni obyvatelia a v prípade potreby nás informovali. Zaujímajú nás akékoľvek dáta o pobyte a pohyboch bociana, a o jeho momentálnom kondičnom stave .

Preto vyzývame domácich ľudí, pohraničnú políciu, poľnohospodárov, či poľovníkov  z obcí,  ak zbadáte náznaky, že bocian zoslabol, a dá sa  k nemu priblížiť a odchytiť ho, nahláste to prosím na Správu NP Poloniny akoukoľvek formou (telefonát mail, SMS, Messenger). Na hlásenie chránených  poranených živočíchov slúži naša špeciálna pohotovostná linka +421 911 011 382, alebo tak urobte prostredníctvom tiesňovej linky 112, ktorej operátori vás na nás prepoja .

Ďakujeme za doterajšiu aj budúcu spoluprácu pri sledovaní bociana a poskytovaní údajov o jeho presunoch, stave a správaní. Za všetky doteraz podané informácie od všetkých, ktorí sa nám ozvali, touto cestou ďakujeme. Snáď sa nám aj s Vašou pomocou, podarí mu pomôcť.

Zuzana Bartušová

Ilustračná fotografia: Ing. Vladimír Kĺč, PhD. – Správa Pieninského národného parku (obec Kamienka, PIENAP)