XXVIII. medzinárodná konferencia Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty

XXVIII. medzinárodná konferencia Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Už po 28. krát sa stretli zástupcovia prihraničných chránených území troch krajín (Slovenska, Poľska, Ukrajiny) s cieľom zefektívniť poslanie Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (MBR VK), upevniť spoluprácu, zhodnotiť doterajšie výsledky realizovaných výskumov, informovať o získaných údajoch. Tohtoročná 3-dňová konferencia niesla názov Význam Bieszczadzkeho národného parku pre účely vedeckých výskumov a ekologickej (environmentálnej) výchovy. Septembrovú konferenciu v poľskej Zatwarnici otvoril Dr. Ryszard Predki – riaditeľ Bieszczadzkeho národného parku.  Na konferencii odznelo 20 príspevkov a prezentácií poľských a ukrajinských účastníkov.  Presný program konferencie je uvedený na webovej stránke poľských kolegov (https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2682&Itemid=138). Odborné prednášky v poobedňajších hodinách pokračovali  v Suchych Rzekach, v  priestoroch Strediska ekologickej (environmentálnej) výchovy. Slávnostné otvorenie tohto novo zrekonštruovaného zariadenia Biesczadzkeho národného parku bolo súčasťou štvrtkového programu konferencie. V piatok sa účastníci medzinárodného stretnutia zástupcov prihraničných chránených území presunuli na územie Národného parku Poloniny, po trase cezhraničného chodníka Wyzniansky priesmyk – Weľká Rawka – Kremenec – Stužica – Nová Sedlica. Odborný sprievod poskytli pracovníci národného parku: zoológ RNDr. Jozef Štofík PhD.  a lesník Ing. Tomáš Didirka. Územie je súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Celodenná exkurzia skončila večerou v hoteli Armales v Stakčíne. Tretí konferenčný deň bol venovaný poznávaniu prírodných daností a zaujímavostí jedného z najstarších maloplošných chránených území v Poloninách – NPR Havešová (lokalita je taktiež súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy) v sprievode lesníka Ing. Milana Piroša a pracovníčky pre environmentálnu výchovu Mgr. Ivety Buraľovej. Krátkym zastavením bola obhliadka dreveného chrámu v Kalnej Roztoke z roku 1750, ktorý ako jediný v sninskom okrese je v tzv. kožuchu, čiže omietnutý a obielený vápnom. Spolu s drevenou zvonicou je zapísaný v Zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Veríme, že vzájomná spolupráca prihraničných chránených území na báze spoločných vedeckých výskumov, prezentovaných odborných údajov z oblasti rôznych prírodovedných oblastí či realizácii environmentálnych aktivít pre rôzne cieľové skupiny je prínosom pre ochranu prírody v spoločnom trojhraničnom chránenom území Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

Svojim poľským kolegom ďakujeme za tradične výbornú organizáciu, vrúcne prijatie, zaujímavý a inšpiratívny program, za možnosť stretnúť sa s ľuďmi – vynikajúcimi odborníkmi, ktorí neustále  s nadšením rozširujú svoje poznatky a s veľkou chuťou ich odovzdávajú ďalej.

ib

 

 

Tretí deň konferencie sa uskutočnila exkurzia do NPR Havešová, v slovenskej časti MBR VK.