Aktuality

12. marca 2018

Svetový deň divej prírody – pripomenuli sme si ho aj v Poloninách

Už po piaty krát si svet pripomína 3. marca Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie […]
7. marca 2018

Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy

Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy (ED) pre chránené územie. Prvýkrát bol národnému parku udelený […]
22. februára 2018

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty inšpiruje svet – súťaž filmárov

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenskou komisiou UNESCO vyhlasuje od 22. 2. 2018 súťaž pre tvorbu krátkeho filmu […]
19. februára 2018

Pracovné stretnutie s dobrovoľnou strážou ochrany prírody

Dňa 16.2.2018 sa v priestoroch Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne uskutočnilo pracovné stretnutie organizované Správou národného parku s dobrovoľnými členmi stráže prírody. […]
12. februára 2018

2. február 2018 – Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí – jeden z významných environmentálnych sviatkov. Pripomína nám nezastupiteľnú funkciu všetkých biotopov, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody […]