22. februára 2018

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty inšpiruje svet – súťaž filmárov

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenskou komisiou UNESCO vyhlasuje od 22. 2. 2018 súťaž pre tvorbu krátkeho filmu […]
19. februára 2018

Pracovné stretnutie s dobrovoľnou strážou ochrany prírody

Dňa 16.2.2018 sa v priestoroch Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne uskutočnilo pracovné stretnutie organizované Správou národného parku s dobrovoľnými členmi stráže prírody. […]
22. decembra 2017

Želáme vám krásne, radostné, požehnané vianočné sviatky

Kolegovia, priatelia, známi, želáme Vám krásne, radostné, požehnané vianočné sviatky a úspešné vykročenie do ďalšieho roka, kolektív Správy NP Poloniny. […]