Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty inšpiruje svet – súťaž filmárov

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty inšpiruje svet – súťaž filmárov

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenskou komisiou UNESCO vyhlasuje od 22. 2. 2018 súťaž pre tvorbu krátkeho filmu z biosférických rezervácii na Slovensku. Výzva je súčasťou medzinárodnej kampane #ProudToShare pod hlavičkou UNESCO, ktorá je aktívna prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Jej poslaním je prezentácia prírodných, kultúrnych hodnôt a aktivít v biosférických rezerváciách v 120 krajinách na celom svete.

Vyzývame všetkých šikovných ľudí, ktorí  radi pozorujú svet cez kameru a vedia tak zachytiť zaujímavé momenty zo života našich Východných Karpát. Hľadáme tvorcu krátkeho 1 minútového filmu, ktorým bude autor pútavo prezentovať Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty tak, aby inšpiroval celý svet. Dvadsať najlepších filmov z celého sveta bude prezentovaných v júli 2018 v New Yorku v rámci kongresu „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018.

Prírodné, kultúrne i historické krásy a jedinečnosť územia cezhraničnej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty boli zachytené na niekoľkých dokumentoch i fotografických výstavách, ktorým sa tešia milovníci a nadšenci prírody, odborná i laická verejnosť.

Veríme, že aj tentokrát sa nám podarí zachytiť nevšednosť nášho regiónu a  predstavíme svetu malebné i tajomné zákutia, skvosty našej prírody, zručnosť a tvorivosť našich ľudí. Lákavo a láskavo odkryjeme svetu dedičstvo našich otcov a mám. S vierou, že sa nám ich podarí zachovať a zveľadiť.

Krátke spoty z Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty je potrebné zaslať do 23.3. 2018 na DVD na adresu: Správa NP Poloniny, Ulica mieru 193, 067 61  Stakčín.

Výzva #ProudToShare

Povinné prílohy k výzve:

Súhlas o použití autorských práv

Registračný formulár

Autor: ib