17. apríla 2020

Potulky Národnou prírodnou rezerváciou Pľaša

Národná prírodná rezervácia (NPR) Pľaša je vyhlásená na ochranu pôvodného zachovalého komplexu lesných porastov pralesovitého charakteru s výskytom buka a […]
28. februára 2020

Zimný monitoring zubra hrivnatého v NP Poloniny

Uplynulý víkend uskutočnila Správa Národného parku Poloniny s pomocou dobrovoľnej stráže prírody monitoring populácie zubra hrivnatého v území NP Poloniny, zameraný na […]
27. februára 2020

Chránené stromy v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny

Človek prejavuje záujem o stromy už od nepamäti a jeho vzťah k nim sa vyvíja. Spočiatku využíval len ich priame […]
13. decembra 2019

15 rokov zubra hrivnatého v NP Poloniny

Zubor hrivnatý vyhynul vo voľnej prírode na začiatku 20. storočia v dôsledku nadmerného lovu, vysokej početnosti iných veľkých cicavcov, pasenia […]
15. novembra 2019

Manažment na vzácnej genofondovej ploche Starina

Genofondová plocha Starina, k. ú. Stakčín je lokalita výnimočná tým, že sa tu na jednom mieste vyskytuje chránený druh motýľa […]