Zo srdca Vám prajeme krásne a pohodové Vianoce .
A nový rok nech prinesie veľa zdravia, lásky, pokoja, potrebného optimizmu, chuti a sily meniť veci k lepšiemu, správne vízie, múdre rozhodnutia a veľa dobrých ľudí vôkol.
Ďakujeme za spoluprácu, podporu, priateľstvá, spriaznené videnia sveta, súznenie duší…
a tešíme sa na ďalšie spoločné príbehy v roku 2021.
Kolektív pracovníkov Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne