Bocianom bielym sa v Poloninách darí

Aj v roku 2023 bol realizovaný pravidelný monitoring hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) v okrese Snina. V celom okrese bolo obsadených 56 hniezd, z toho 48 hniezdiacich párov vyviedlo 139 mláďat. Je to najvyšší počet mláďat od kedy sme začali s pravidelným monitoringom hniezd (v r. 2003).

Najviac obsadených hniezd v roku 2023 bolo v obci Dlhé nad Cirochou – 15, najviac mláďat v r. 2023 bolo:

  1. v obci Dlhé nad Cirochou – 32 mláďat,
  2. v obci Ulič – 17 mláďat,
  3. v obci Pichne – 14 mláďat.

Najviac mláďat na jednom hniezde bolo v obci Klenová – 5 mláďat.

O niekoľko dní sa mladé bociany začnú učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní poraní niekoľko mláďat. V prípade nálezu takéhoto bociana, ale aj iných chránených živočíchov, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 0911 011 382 alebo 112. V zmysle prílohy č. 5 k vyhláške č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je spoločenská hodnota bociana bieleho 3 000 EUR.

Autor a fotografie: Ing. Martina Vlasáková

Fotogaléria: Bocianie rodinky v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny v okrese Snina. Spoznáte práve tu  vašu z  vášho dvora, či dediny?