Deň otvorených dverí v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty

V májovom čase už tradične „odomykáme bránu“ nášho najvýchodnejšieho slovenského národného parku. – Polonín a spolu s ochrancami, milovníkmi a obdivovateľmi prírody vstupujeme do niektorej z atraktívnych častí chráneného územia. Spolu tak symbolicky otvárame turistickú sezónu a pripomíname si Európsky deň parkov, ktorý sa slávi 24. mája.

V tomto roku sme spoločne prešliapali trasu Náučného chodníka Rožok. Viac ako sedem desiatok ľudí sprevádzali odborní pracovníci Správy NP Poloniny pod taktovkou riaditeľa a lesníka Ing. Mária Perinaja. K úvodnému informačnému panelu nás viedla lesná cesta z dediny Uličské Krivé. Nenáročná trasa v dĺžke 3 750 m a prevýšením 380 m mala 5 zastavení. Rozprávanie o lese, o jeho funkciách, o rozdieloch medzi lesom hospodárskym a tým, ktorý je súčasťou národnej prírodnej rezervácie, o jeho dôležitej súčasti – mŕtvom dreve, jeho obyvateľoch zo živočíšnej ríše či geologickom zložení územia – to všetko nás presvedčilo, že príroda je skvelou učebňou. Dávno to už povedal veľký mystik a svätec Bernard of Clairvaus slovami: „V tieni stromov sa naučíš to, čo sa nikdy nenaučíš v škole“.

 

 

 

Pýchou dediny Uličské Krivé je drevený chrám z roku 1718 – národná kultúrna pamiatka. Jeho prehliadka bola súčasťou celodenného programu.

Autobusom sme sa presunuli do najvýchodnejšej dediny Nová Sedlica. Na zastávke „Konečná“ nás vítal drevený Did Beskyd – legendárny ochranca týchto hôr.

Ukončenie sviatočnej nedele prebiehalo v areáli Informačného strediska. V poobedňajších hodinách nás tam už čakal chutný guľáš, posedenie pri ohni i súťaže pre najmenších účastníkov.

Podujatie malo medzinárodný charakter. Bolo jednou z aktivít cezhraničného projektu „Príroda v susedstve – slovensko-poľská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany Východných Karpát“, ktorý realizuje náš „sused“ – poľský Bieščadský národný park v spolupráci so ŠOP SR – Správou NP Poloniny. Ďakujeme našim kolegom – pracovníkom Bieščadského národného parku za možnosť spolupráce, za potrebnú energiu, dobré nápady a inšpiratívne príklady. Vzájomná spolupráca má úžasné výsledky. Patria medzi ne aj nové informačné panely, ktoré zatraktívnia areál Informačného strediska Nová Sedlica. Zavŕšenie tohtoročnej slávnosti bolo veselé a spontánne – s hudbou a tancom, a to vďaka pohostinnosti miestnych ľudí, predovšetkým p. Fedorášovej z Novej Sedlice, ktorá sa s nami podelila o radosť i občerstvenie počas rodinnej oslavy. Na harmonike nám zahrala skvelá Martinka Zimovčáková.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia. Veríme, že upevňujú vzťahy k prírode i medzi ľuďmi navzájom 🙂

Text: Iveta Buraľová

Foto: Pavol Gič