Deň otvorených dverí v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty – pozvanie

Deň otvorených dverí v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty – pozvanie

Milí priatelia. Obdivovatelia prírody. Nadšenci turistiky. Veľkí, malí, mladí i narodení v mladších rokoch. Všetci tí, ktorí chcete stráviť sviatočnú nedeľu v prírode. Poďte spolu s nami otvoriť „dvere“ Polonín. Vdýchnuť tajomnú atmosféru starnúcich lesov prírodnej rezervácie Uličská Ostrá. Nazbierať si za hrsť príjemných okamihov v spoločnosti ľudí „rovnakej krvnej skupiny“.

Na deň 27. septembra Vám ponúkame potulky Poloninami na trase: miestna lokalita „Píla“ pri Kolbasove – PR Uličská Ostrá – Mergancov kameň – Ulič. Prejdeme približne 4 km s približne 200 m prevýšením. Zasúťažíme si s deťmi. Turistickú sezónu v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty zakončíme veselo. Podujatie sa koná pri príležitosti 23. výročia vyhlásenia NP Poloniny, ktoré spoločne oslávime.

Program a časový harmonogram:

  • 8:00 hod. – odchod autobusom zo Sniny (zraz pri Daňovom úrade)
  • 8:30 hod. – exkurzia s odborným výkladom v PR Uličská Ostrá
  • 13:30 hod. – guľáš, možnosť opekania, súťaže pre deti v areáli Dvere do Polonín v Uliči
  • 17:00 hod. – odchod autobusom z Uliča

Počet miest je obmedzený, preto je potrebné svoj záujem nahlásiť Správe NP Poloniny – pracovníčke pre environmentálnu výchovu Mgr. Ivete Buraľovej (tel. kontakt: 0907 320 059, alebo prostredníctvom emailu: iveta.buralova@sopsr.sk).

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá na iný neskorší termín.

Iveta Buraľová