„Európa otvorená pre všetkých“ – informačný deň za slovensko-poľskou hranicou

„Európa otvorená pre všetkých“ – informačný deň za slovensko-poľskou hranicou

Prvé pracovné májové dni pracovníci S-NP Poloniny strávili v susednom Bieszczadzkom národnom parku. V rámci realizovaného cezhraničného projektu „Príroda v susedstve – poľsko-slovenská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany Východných Karpát.“ sa vo Wolosatom konal informačný deň nazvaný „Európa otvorená pre všetkých – 15 rokov zmien na Podkarpatsku“. V rámci bohatého programu boli premietané diaporámy o MBR Východné Karpaty, prírodopisné filmy o cezhraničnom území, realizovali sa aktivity v chovnej stanici huculských koní, prebiehala prednáška o Parku tmavej oblohy s možnosťou pozorovania Slnka, konala sa cyklistická súťaž i výstup na najvyšší bieszczadzký vrch Tarnicu (1 346 m n. m.). Súčasťou podujatia boli informačné stánky Bieszczadzkeho národného parku a Národného parku Poloniny. Od 11.00 do 18.00 hod. boli návštevníkom poskytované informácie, realizovali sa edukačné aktivity a hry. Použité boli nové pomôcky zakúpené v rámci spoločného projektu, ktoré tak spestrili ponuku environmentálnych hier a aktivít S-NP Poloniny. Sympatiu malých i veľkých účastníkov si získal maskot podujatia – rys – zástupca živočíšnej ríše, ktorého má poľský národný park vo svojom logu. V týchto dňoch plánované aktivity cezhraničného projektu vrcholia. Inštalovať sa budú nové informačné panely a hravé prvky, ktoré sa stanú súčasťou areálu Informačného strediska v Novej Sedlici a zatraktívnia jeho prostredie. Ukončenie projektu prebehne na sklonku mája (24.-25.5.2019) vo Wolosatom, kde účastníkov čakajú odborné prednášky a praktické cvičenia v teréne na poznávanie vtákov, plazov a obojživelníkov.

Úprimne ďakujeme riaditeľovi  Dr. Ryszardovi Predkimu a pracovníkom Správy Bieszadzkeho národného parku za vrúcne prijatie, ochotu spolupracovať i nadšenie a množstvo potrebnej energie pri realizovaných aktivitách.

ib

Informačný stánok NP Poloniny.

Informačný stánok NP Poloniny.

Našimi „susedom“ boli kolegovia z Bieszadzkeho národného parku.

Našimi „susedom“ boli kolegovia z Bieszadzkeho národného parku.

Nájdi správne dvojice a dostaneš pečiatku vlka – zástupcu živočíšnej ríše v logu NP Poloniny.

Nájdi správne dvojice a dostaneš pečiatku vlka – zástupcu živočíšnej ríše v logu NP Poloniny.

„Zahrať sa“ prišli aj dospelí účastníci.

„Zahrať sa“ prišli aj dospelí účastníci.

Puzzle – hravé aktivity.

Puzzle – hravé aktivity.

Skladačky, puzzle, stopy, pečiatky – všetko súčasť informačného stánku.

Skladačky, puzzle, stopy, pečiatky – všetko súčasť informačného stánku.

„Súboj v lesnom domine“ medzi zástupcami národných parkov – Bieszczad a Polonín.

„Súboj v lesnom domine“ medzi zástupcami národných parkov – Bieszczad a Polonín.

Rys ostrovid – zástupca živočíšnej ríše v logu Bieszczadzkeho národného parku.

Rys ostrovid – zástupca živočíšnej ríše v logu Bieszczadzkeho národného parku.

„Zahrať sa na rysa“ si vyskúšali aj Zuzana Bartušová (maskot) a Ján Lempeľ – pracovníci S-NP Poloniny.

„Zahrať sa na rysa“ si vyskúšali aj Zuzana Bartušová (maskot) a Ján Lempeľ – pracovníci S-NP Poloniny.

Pred informačným stánkom s maskotom podujatia. Pod maskou rysa sa ukrýva naša Zuzana :)

Pred informačným stánkom s maskotom podujatia. Pod maskou rysa sa ukrýva naša Zuzana 🙂