Halucha banátska na Kolbasovských lúkach

Už niekoľko rokov Správa NP Poloniny pozorne sleduje výskyt na prvý pohľad nevýrazného rastlinného druhu, no o to vzácnejšieho – haluchy banátskej (Oenanthe banatica). Rastie v strednej, východnej a južnej Európe, jedná sa o euromediteránny endemit. Na Slovensku rastie predovšetkým na Východoslovenskej nížine a v Slánskych vrchoch. Cez východné Slovensko vedie severozápadná hranica areálu. Lokalita jej výskytu v Poloninách na Kolbasovských lúkach je najsevernejšou na Slovensku. Júlovým monitoringom bola jej početnosť odhadnutá na viac ako 500 kusov. Početnosťou je to pravdepodobne najbohatšia lokalita výskytu tohto druhu na Slovensku.

Halucha banátska (Oenanthe banatica) je druhom národného významu, ktorý je zákonom chránený. Spoločenská hodnota druhu podľa Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. predstavuje 69 Eur/jedinec. Druh je zahrnutý v Červenom zozname ohrozených druhov cievnatých rastlín slovenskej časti Karpát, patrí do kategórie EN – ohrozené druhy. Jedná sa o vlhkomilnú bylinu, ktorá je 60—90 cm vysoká. Rastie roztrúsene na vlhkých lúkach, najmä v inundačnej zóne riek, na ťažších oglejených humóznych pôdach. Má hľuzovito zhrubnuté duté korene, hrubé duté ryhované stonky, viackrát perovito strihané listy a biele kvety v zložených okolíkoch s voľne rozloženými okolíčkami, plod je dvojnažka. Optimum kvitnutia je v máji až júni.

Druh na prvý pohľad pôsobiaci ako „poľná burina“, je veľmi podobný bežným druhom svojej čeľade. Laik ho determinuje problematicky, pri určovaní sú potrebné skúsenosti a dobrý determinačný kľúč. Rod Oenanthe patrí do čeľade mrkvovité (Apiaceae). Vymedzenie rodov v čeľadi Apiaceae je všeobecne postavené na morfológii a anatómii plodov, pretože vegetatívne časti rastlín môžu byť často veľmi podobné. To je podstatný dôvod determinačnej náročnosti tejto čeľadi, pri určovaní kvitnúcich rastlín, kedy nemáme k dispozícii zrelé plody, sa v mnohých určovacích príručkách ľahko dostaneme do slepej uličky. V mnohých prípadoch vzhľadom značne podobné druhy náležia do rôznych rodov.

Celosvetovo sa vyskytuje v rode Oenanthe nie ustálený počet 30 druhov, z nich v Európe 13 druhov a na Slovensku 5 druhov. Druhy rastúce na Slovensku patria medzi vzácne, a najmä melioráciami ohrozené taxóny. Do 150 cm vysoký príbuzný druh Oenanthe javanica pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, z Kórey, Japonska a Austrálie so striedavými listami s dlhými stopkami a bielymi kvetmi sa konzumuje ako zelenina. Mnohé druhy haluchy obsahujú v koreňoch, kvetoch i plodoch alifatický alkohol falcarinol. Jedná sa o prirodzene sa vyskytujúci pesticíd, ktorý sa nachádza napr. aj v mrkve a chráni korene pred plesňovými chorobami. U citlivých osôb môže falcarinol spôsobovať kontaktnú dermatitídu a pri prípadnom požití väčšieho množstva i poškodenie vnútorných orgánov. Podľa výskumu uskutočneného na zvieratách v roku 2005 v Dánsku, však tato látka pravdepodobne znižuje riziko rozvoja rakoviny. Obsah falcarinolu v prípade Oenanthe banatica nie je prebádaný, ale je vysoká pravdepodobnosť, že ho v istej koncentrácii obsahuje aj tento druh.

S týmto druhom sa spája i názvoslovná zaujímavosť. Vedecký názov Oenanthe patrí súčasne i živočíšnemu druhu, vtáčiemu druhu skaliarik z čeľade muchárikovité.

admin

Foto: Ing. M. Buraľ

Na botanicky zaujímavých Kolbasovských lúkach tunajší skvost druh halucha banátska (Oenanthe banatica) v tomto období už odkvitá. Môžete ho však  ešte stále vidieť v rôznych štádiách kvitnutia, od púčikov, až po plody.

 

Na mape výskytu druhu Oenanthe banatica z renomovanej vedeckej publikácie z r. 1984 sa výskyt tohto druhu v našich "končinách" ešte neuvádza. V súčasnosti sú Kolbasovské lúky zatiaľ jediná lokalita, z ktorej je tento druh z územia NP Poloniny známy. Zdroj mapy: Bertová L., a kol.,  1984: Flóra Slovenska IV/1. Veda, vydavateľstvo SAV, str. 266.

Na mape výskytu druhu Oenanthe banatica z renomovanej vedeckej publikácie z r. 1984 sa výskyt tohto druhu v našich „končinách“ ešte neuvádza. V súčasnosti sú Kolbasovské lúky zatiaľ jediná lokalita, z ktorej je tento druh z územia NP Poloniny známy. Zdroj mapy: Bertová L., a kol., 1984: Flóra Slovenska IV/1. Veda, vydavateľstvo SAV, str. 266.

 

Detail plodu Oenanthe banatica s prierezom, ktorý je jedným z dôležitých determinačných znakov. Plodom tohto druhu je dvojnažka. Vymedzenie rodov v čeľadi Apiaceae je všeobecne postavené na morfológii a anatómii plodov, pretože vegetatívne časti rastlín môžu byť často veľmi podobné.

Detail plodu Oenanthe banatica s prierezom, ktorý je tiež jedným s determinačných znakov. Plodom tohto druhu je dvojnažka.

Habitus druhu  Oenanthe banatica. Na kresbe je druh vyobrazený spolu s príbuznými druhmi: 1. Oenanthe fistulosa. 2. Oenanthe banatica a 3. Oenanthe stenolaba.  Zdroj kresieb: Bertová L., a kol., 1984: Flóra Slovenska IV/1. Veda, vydavateľstvo SAV, Tab. 23, fig. 13, str. 238 (plod, obrázok hore) a str. 259 (habitus).