Riaditeľstvo Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Mieru 193, 067 61 Stakčín

+421 57 7624424

meno telefón email funkcia
Ing. Vlasáková Martina 0903 298 193 martina.vlasakova@nppoloniny.sk riaditeľ
Ing. Buraľ Miroslav 0903 298 190 miroslav.bural@nppoloniny.sk botanik
Mgr. Bartušová Zuzana 0911 011 427 zuzana.bartusova@nppoloniny.sk zástupca riaditeľa, vedúci Odboru ochrany prírody a krajiny, anorganik
Blaško Jozef 0911 074 489 jozef.blasko@nppoloniny.sk pracovník chovnej stanice
Ing. Čabin Ján 0910 341 545 jan.cabin@nppoloniny.sk asistent projektového manažéra
Ing. Didirka Tomáš 0903 298 404 tomas.didirka@nppoloniny.sk zoológ stavovce
Ing. Galandová Daniela 0910 568 943 daniela.galandova@nppoloniny.sk manažér pre rozvoj národného parku
Kapraľová Anna 0903 570 217 anna.kapralova@nppoloniny.sk účtovník
Ing. Kostovaľ Ján 0903 298 195 jan.kostoval@nppoloniny.sk ekonóm
Mgr. Mariničová Anna 0911 085 687 anna.marinicova@nppoloniny.sk personalista, mzdár
Ing. Micenko Miroslav 0911 074 487 miroslav.micenko@nppoloniny.sk referent správy pozemkov a nehnuteľností
Pirošová Mária 0911 062 362 maria.pirosova@nppoloniny.sk THP, asistent riaditeľa
Mgr. Špitaliková Miroslava 0910 568 773 miroslava.spitalikova@nppoloniny.sk projektový manažér
RNDr. Štofík Jozef, PhD. 0903 298 196 jozef.stofik@nppoloniny.sk zoológ bezstavovce
POHOTOVOSŤ pre zranené chránené živočíchy: 0911 011 382

 

 

Vysunuté pracovisko v Stakčíne – Parková 292/1, 067 61 Stakčín

+421 57 4421058

meno telefón  email funkcia
Ing. Piroš Milan 0903 298 191 milan.piros@nppoloniny.sk vedúci Odboru starostlivosti o ekosystémy, lesník, referent pre lesné ekosystémy
Ing. Šurina Martin 0910 563 784 martin.surina@nppoloniny.sk vedúci ochranného obvodu Havešová – Udava, OLH
Mgr. Buraľová Iveta 0911 011 396 iveta.buralova@nppoloniny.sk pracovník pre environmentálnu výchovu, správa FB stránky
Mgr. Biľo Miloslav 0910 569 110 miloslav.bilo@nppoloniny.sk pracovník pre environmentálnu výchovu
Bogner Hubert _ hubert.bogner@nppoloniny.sk robotník
Husariková Vladimíra _ vladimira.husarikova@nppoloniny.sk upratovačka
Kalinič Slavomír 0910 568 254 slavomir.kalinic@nppoloniny.sk lesník, ochranný obvod Havešová – Udava
Lempeľ Ján 0903 298 192 jan.lempel@nppoloniny.sk strážca
Perekstová Daniela 0910 570 711 daniela.perekstova@nppoloniny.sk pracovník informačného centra
Piteľ Adrián 0910 575 378 adrian.pitel@nppoloniny.sk lesník, ochranný obvod Havešová – Udava
Špitalik Štefan 0910 565 748 stefan.spitalik@nppoloniny.sk lesník, ochranný obvod Havešová – Udava
Vajda Maroš 0911 255 200 maros.vajda@nppoloniny.sk strážca
Varchoľak Jaroslav _ jaroslav.varcholak@nppoloniny.sk robotník

 

Vysunuté pracovisko v Novej Sedlici – č. d. 174, 067 68 Nová Sedlica 

+421 910 195 792

meno telefón email funkcia
Legdan Dušan 0910 564 172 dusan.legdan@nppoloniny.sk vedúci ochranného obvodu Stužica – Rožok, OLH
Fedoraš Miroslav _ miroslav.fedoras@nppoloniny.sk robotník
Fedorašová Emíia 0910 570 608 emilia.fedorasova@nppoloniny.sk upratovačka
Harkot Milan _ milan.harkot@nppoloniny.sk robotník
Korkobec Juraj 0910 575 826 juraj.korkobec@nppoloniny.sk lesník, ochranný obvod Stužica – Rožok
Pisarčik Martin 0910 579 471 martin.pisarcik@nppoloniny.sk lesník, ochranný obvod Stužica – Rožok
Sičáková Mária 0910 571 493 maria.sicakova@nppoloniny.sk pracovník informačného centra
Valkovič Michal 0910 570 646 michal.valkovic@nppoloniny.sk lesník, ochranný obvod Stužica – Rožok