Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – XVII. ročník

V areáli informačného strediska Nová Sedlica sa bude 19. apríla 2024 súťažiť. V poradí už 17. ročník súťaže Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach preverí vedomosti a poznatky žiakov v oblasti prírody, histórie a kultúry regiónu spod Polonín. Súťaž je organizovaná pre žiakov 6. ročníkov základných škôl a príma ročníky gymnázií v okrese Snina (v prípade, že škola nemá dostatočný počet žiakov 6. ročníka, môže družstvo doplniť žiakmi 5. ročníkov).

Pre 3-členné družstvá sú pripravené 2 kolá: teoretické (písomná a ústna časť) a praktické určovanie prírodnín.  Najzaujímavejšou časťou súťaže je orientačný beh, ktorého súčasťou je spomínané určovanie prírodnín (drevín, rastlín, preparátov živočíchov, prírodnín ako sú vtáčie pierka, zvleky plazov a pod.) na pripravenej a vyznačenej trase v okolí informačného strediska. Víťazné družstvá na prvých troch miestach získajú vecné odmeny. Účasť v realizovaných edukačných programoch bude žiakom pripomínať získaný darček. Každá škola získa brožúru vydanú vo vlastnom náklade S-NP Poloniny so základnými informáciami o území ako študijný materiál.

Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – brožúra docx

Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach – brožúra pdf


Organizované Správou NP Poloniny v rámci realizovaného zámeru Pestrý svet Polonín s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.