„NP Poloniny a MBR Východné Karpaty“ – XVI. ročník vedomostnej súťaže

„NP Poloniny a MBR Východné Karpaty“ – XVI. ročník vedomostnej súťaže

 „Vlasť každého človeka si váž,

ale svoju vlastnú miluj.“

    (Keller)        

                                             

Vedomostná súťaž o NP Poloniny a MBR Východné Karpaty má v Poloninách svoju tradíciu. Jej poslaním je nielen rozširovať vedomosti o svojom území, ale tiež upevňovať láskavý a úctivý vzťah k vlastnej krajine.

Určená je žiakom piatych ročníkov základných škôl v okrese Snina. Desať 4-členných družstiev sa zišlo v piatok, 14. júna 2019. ŠOP SR – Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne v spolupráci s Centrom voľného času v Snine ju už pripravila po 16. krát. Súťaž prebieha v areáli Informačného strediska Správy NP Poloniny, v najvýchodnejšej slovenskej dedine – v Novej Sedlici. Prepravu účastníkov autobusom finančne zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Súťažiaci si zmerali sily v troch súťažných kolách: v ústnej časti, v písomnej časti a v orientačnom behu na vyznačenej trati, na ktorej ich čakalo praktické určovanie prírodnín (dreviny, rastliny, preparáty živočíchov, stopové dráhy, prírodniny – vtáčie pierka, zvleky plazov a pod.). Informácie pri výučbe žiaci čerpali z brožúry, ktorú pripravila a vo vlastnej réžii vydala Správa NP Poloniny. Žiaci milo prekvapili svojimi vedomosťami, predovšetkým svojimi znalosťami pri praktickom poznávaní prírodnín. Ich výsledky hodnotila 3-členná porota (I. Buraľová, V. Ocetníková, G. Lenartová). Po náročnom, viac ako 3-hodinovom súťažení, sa oddychovalo, ale aktívne. Priestor dostali hravé športové aktivity.

Vyvrcholením podujatia bolo vyhlásenie výsledkov a ocenenie tých najúspešnejších. V tomto roku prvé priečky obsadili družstvá týchto škôl:1. miesto – ZŠ Komenského v Snine, 2. miesto – Cirkevná spojená škola v Snine, 3. miesto – ZŠ Stakčín, 4. miesto – ZŠ Študentská v Snine, 5.miesto – ZŠ Klenová. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach, odchádzali s diplomami a vecnými cenami. Všetci zúčastnení si odnášali „poloninské“ pexeso i sladkosť.

Veríme, že podujatie splnilo svoj zámer – rozšírilo vedomosti žiakov o vzácnom území, ktoré ich obklopuje a upevnilo ich vzťah k prírode. Uvedomujeme si, že bez nadšených a ochotných učiteľov, ktorí ich pripravujú, by naše podujatie nemalo zmysel. Preto im veľmi pekne ďakujeme – za ich čas, energiu, úsilie a trpezlivosť pri príprave žiakov. Veríme, že táto naša spoločná aktivita, má nielen súťažný charakter, ale prináša žiakom nové vedomosti a nám, dospelým, radosť a dobrý pocit, že sme svojim zverencom mohli priniesť zaujímavé informácie o svojom regióne a pripraviť im netradičný deň v Novej Sedlici. Možno sa nám spoločne podarilo naplniť slová Marka Van Dorena: „Umenie vyučovať je umením asistovania pri objavovaní nového.“

Počas 16 rokov sa vedomostnej súťaže o NP Poloniny zúčastnilo 503 žiakov (piatakov základných škôl, v prvých ročníkoch aj študentov primy dvoch sninských gymnázií). Tešíme sa na ďalšie spoločné súťaženie.

Text a foto: ib

Metodické pokyny súťaže – pozri