„Pestrý svet na začiatku Slovenska“ – séria súťažných kvízov o NP Poloniny pokračuje

„Pestrý svet na začiatku Slovenska“ – séria súťažných kvízov o NP Poloniny pokračuje

Ak ste nevyužili aprílovú šancu zapojiť sa do online súťaže „Krížom-krážom Poloninami“, alebo ak sa na Vás pri žrebovaní víťazov neusmialo šťastie, nevadí – ponúkame Vám ďalšiu príležitosť zasúťažiť si, overiť si svoje vedomosti, dostať sa medzi úspešných riešiteľov a získať „vstupenku“ do žrebovania o hodnotnú knihu „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny“. 13 otázok je určených širokej verejnosti a žiakom školských zariadení v okrese Snina, teda v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny. Do žrebovania budú zaradení úspešní riešitelia, ktorí správne odpovedia na všetky otázky, a tak získajú počet bodov 26. Žrebovanie bude realizované opäť v dvoch kategóriách:

  1. široká verejnosť (všetky vekové kategórie, aj mimo okres Snina),
  2. žiaci a študenti školských zariadení v okrese Snina.

Pre riešiteľov v kategórii I., povinný údaj Názov školy sa v prípade tých, čo už školu nenavštevujú, samozrejme nevyžaduje. Do textu kolónky jednoducho vpíšte: už nenavštevujem, žiadna, a pod. Pre nás je v prípade školákov tento údaj zaujímavý a potrebný pre štatistické vyhodnotenie kvízu. Traja vyžrebovaní riešitelia z každej kategórie získajú vecné ceny (hodnotné knihy o území a informačné materiály), ktoré budú zaslané poštou. Odoslaním kvízu vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov_Pestrý svet na začiatku Slovenska

Kvíz je pripravený pri príležitosti dvoch významných májových environmentálnych sviatkov:

Online súťaž bude ukončená 25. júna 2021 (do 24:00 hod.). Výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke do 2. júla 2021.

Prajeme Vám úspešnú ruku pri kvízovaní. Tešíme sa na Vaše odpovede. Trojicu online kvízov ukončíme v septembri – pri príležitosti vyhlásenia Národného parku Poloniny.

Iveta Buraľová