Po stopách veľkých šeliem – výstava žiackych prác

Literárno-výtvarné súťaže majú medzi podujatiami organizovanými Správou NP Poloniny svoje stále miesto. Sú určené žiakom základných škôl okresu Snina. V tomto roku súťaž niesla názov „Po stopách veľkých šeliem“. Venovali sme ju veľkým šelmám žijúcim v Poloninách – medveďovi, rysovi, vlkovi a mačke divej.

Do súťaže sa zapojilo viac ako 250 autorov – žiakov 8 základných škôl okresu Snina.

Prišlo nám 245 výtvarných prác, 16 básní a 10 prozaických diel. Porota bude mať neľahkú úlohu – vybrať tie najlepšie diela v štyroch kategóriách (výtvarná a literárna časť, I. a II. stupeň ZŠ). Vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov víťazných prác bude súčasťou kultúrno-výchovného programu Deň Zeme, ktorý sa bude konať v dňoch 29. – 30. apríla 2019 v kinosále Domu kultúry v Snine.

Všetky žiacke práce sú inštalované vo výstavných priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine. Prezrádzajú vlastné zážitky z potuliek prírodou i vyrozprávané príbehy. Dozviete sa napríklad, prečo sa skončilo priateľstvo medveďa a vlka i o zatúlanom medveďom mláďatku. Určite Vás upútajú zavýjajúci vlci, nenápadné rysie oči či veselé medvieďatá. Výtvarné diela sú spracované rôznymi technikami – grafika, koláž, pastel, tempera a pod. Zaujímavá a inšpirujúca je tvorba žiakov ZŠ Budovateľská. Námetom pre ich práce boli diela známych výtvarníkov ako Alfonz Mucha, Pablo Picasso, Salvador Dalí či Andrej Smolák – miestny akademický maliar. Či sa žiacke práce priblížili dielam zvučných mien, príďte posúdiť sami.

Výstava je sprístupnená do 10. mája 2019.

Súčasťou výstavy je rozprávanie o živote veľkých šeliem, určovanie pobytových znakov, hravé súťaženie.

Záujem o prehliadku výstavy je potrebné vopred ohlásiť na S-NP Poloniny.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Pozývame Vás na krátku virtuálnu prehliadku

 

Ukážka výtvarných prác

 

Ukážka literárnych prác

 

Ukážka sprievodných aktivít

 

Text a foto: ib