Školský náučný chodník k Mergancovmu kameňu

náročnosť čas prevýšenie počet zastávok
stredne ťažká  2 h 80 m 8

O náučnom chodníku

Školský náučný chodník začína v centre dediny Ulič, oproti miestnej základnej škole, neďaleko autobusovej zastávky. Informačné tabule v trojjazyčnej mutácii (slovenský, anglický, poľský jazyk) približujú prírodné hodnoty územia, jeho históriu, upevňujú poznatky o stromoch, rastlinách, zvieratách, horninách i nerastoch. Zelenou farbou značený chodník vedie historickým parkom, popri rybníku, starou dubovou alejou k nezvyčajnému pomníku uprostred lesa.

Trasa školského náučného chodníka

Zastavenia

1. zastavenie: K Mergancovmu kameňu – školský náučný chodník

Informačný panel ponúka základné údaje o školskom náučnom chodníku, o jeho jednotlivých zastávkach. Je doplnený mapou územia.

2. zastavenie: Zo života stromov

Školský náučný chodník prechádza časťou historického parku so starými vzácnymi drevinami, ako jaseň štíhly (Fraximus excelsior), lipa malolistá (Tillia cordata), dub letný (Quercus robur), borovica hladká – vejmutovka (Pinus strobus), cudzokrajné stromy dub močiarny (Quercus palustris) či dub červený (Quercus rubra). Informačný panel prehĺbuje poznatky o stromoch, o jeho častiach, o fotosyntéze. Ponúka základnú charakteristiku o niektorých druhoch stromov.

3. zastavenie: Pri rybníku

Rybník je umelo vytvorené vodohospodárske dielo určené predovšetkým na chov rýb. V krajine má veľký význam. Aj o tom hovorí tretí informačný panel. Výstižne ho dopĺňajú obrázky, fotografie i zaujímavosti o živočíchoch , ktoré tento vodný ekosystém potrebujú k svojmu životu.

4. zastavenie: Zo sveta rastlín

Svet rastlín – bohatý i mnohotvárny. Vznikal na našej planéty dlhé milióny rokov, prešiel najrozmanitejšími štádiami vývoja a neustále sa vyvíja ďalej. Tvorí nevyhnutnú súčasť životného prostredia. Jemu je venovaná táto časť chodníka. Pripomína poznatky o častiach rastlín, o ich rozmnožovaní. Venuje sa mäsožravým, liečivým rastlinám i vzácnym východokarpatským endemitom.

5. zastavenie: Svet zvierat

Veľká Ostrá – tak sa volá vrch nad dedinou tiahnúci sa do výšky 518 m n.m. Je domovom mnohých zvierat. Pestrá spleť obrázkov a informácií o hmyze – najpočetnejšom živočíšnom druhu, o mlokoch a žabách patriacich do radu obojživelníkov, o rozlišovacích znakoch užovky hladkej a vretenice, o najnápadnejšej živočíšnej skupine – vtákoch, o veľkých cicavcoch – stabilných obyvateľov Polonín nenásilnou formou upevňuje poznatky návštevníka.

6. zastavenie: Marmarošské diamanty

Ďalšia zastávka je na mieste, kde sa zbiehajú lesné zvážnice, bohaté na výskyt „mačacieho zlata“. Tak sa ľudovo hovorí marmarošským diamantom. Sú to drobné kryštáliky číreho kremeňa. Informačný panel je venovaný geológii územia, vysvetľuje podstatu flyšu a vlastností hornín, ktoré ho tvoria, pripomína rozdiel medzi minerálom a horninou.

7. zastavenie: Uličská Ostrá – prírodná rezervácia

Uličská Ostrá je jednou z prírodných rezervácií Národného parku Poloniny. Od roku 1993 chráni pôvodné lesné spoločenstvá v inverznej polohe prielomu rieky Ulička. Informačný panel rozpráva o lese – neodmysliteľnej a dôležitej súčasti našej prírody, o jeho funkciách. Lesy, ktoré človek svojou činnosťou nenarušil alebo narušil len v malej miere, nazývame prírodnými lesmi – pralesmi. Uličská Ostrá je les s piatym – najvyšším stupňom ochrany prírody. Činnosť človeka je obmedzená. Ak dovolíme prírode, aby si život v tomto lese riadila sama, aj tu o niekoľko desaťročí bude prales.

8. zastavenie: Mergancov kameň

Chodník lemovaný starými dubmi končí uprostred lesa pod Veľkou Ostrou, pri pomníku, ktorý je spomienkou na nezvyčajnú tragédiu pánskeho hájnika z roku 1922. Dnes už ťažko čitateľný text znie: Na pamiatku našemu horlivému horárovi Rudolfovi Mergancovi ktorý dňa 4 prosinca 1922 ráno o ½ 7 hodiny v 33 rokoch svojho veku obeťou sa stal svojho povolania. Na tomto mieste bol ukrutnou rukou pytliaka usmrtený. Správa veľkostatku Thielle-Wincklera, Ulič. Informačný panel je doplnený starými dobovými fotografiami i zaujímavosťami z histórie Uličskej doliny.