Spolupráca so susedným Bieščadským národným parkom pokračuje – úspešne sa realizuje ďalší cezhraničný projekt

Spolupráca so susedným Bieščadským národným parkom pokračuje – úspešne sa realizuje ďalší cezhraničný projekt

Stretnutie slovensko-poľských účastníkov projektu a pracovníkov S-NP Poloniny na Kremenci – trojhraničnom slovensko-poľsko-ukrajinskom bode.

Národný park Poloniny – najvýchodnejšie slovenské chránené územie rozprestierajúce sa v slovensko-poľsko-ukrajinskom trojhraničí – má výborné predpoklady na cezhraničnú spoluprácu. Tú pracovníci správy uskutočňujú predovšetkým prostredníctvom realizácie projektov, ktorých predkladateľom je  poľský Bieščadský národný park. Štátna ochrana prírody SR – Národný park Poloniny na nich participuje a úzko spolupracuje. V máji 2018 sme úspešne ukončili jeden z nich – nazvaný „Navštíviť Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty – lepšie ju spoznať, viac ju chrániť“, hneď 1. júna 2018 sa rozbehla realizácia ďalšieho projektu „Príroda v susedstve – poľsko-slovenská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany Východných Karpát.“ .

Aj tento mikroprojekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Aktivity sú zamerané na posilnenie odbornej spolupráce medzi susednými chránenými územiami, na zvýšenie poznania priľahlých území, na čerpanie inšpirácií a skúsenosti, na zlepšenie a modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry, posilnenie environmentálneho vzdelávania. Prvá zo série aktivít sa uskutočnila v júli 2018 – školenie „Strážcovia hôr“ pre 24 slovensko-poľských účastníkov z radov dobrovoľných strážcov prírody, pedagógov-koordinátorov environmentálnej výchovy, aktívnych turistov a sprievodcov. 5-dňový program bol bohatý, dôkladne a efektívne pripravený. Ubytovacie priestory nám poskytla Terénna edukačno-ekologická stanica vo Wolosatom – zariadenie Bieščadského národného parku vybudované v roku 2016. V sprievode odborných pracovníkov boli navštívené prírodné zaujímavosti a turisticky atraktívne miesta: Rozsypanec-Halicz-Tarnica-Wolosate, Bukowe Berdo-Wolosate, Muczne – zubria ohrada a prírodovedné múzeum Centra štátnych lesov. Súčasťou bolo školenie prvej pomoci, prednáška a praktické pozorovanie nočnej oblohy, návšteva Chovnej stanice huculskeho koňa i aktívna účasť na Informačnom dni Bieščadského národného parku . Cezhraničný turistický chodník Wielka Rawka-Kremenaros-Nová Sedlica nás z poľskej časti chráneného územia previedol na Slovensko, do Novej Sedlice. Záverečný deň účastníci školenia strávili návštevou pralesa Havešová a prehliadkou dreveného chrámu v Kalnej Roztoke.

Nové poznatky a inšpirácie pracovníci oboch národných parkov získali počas školenia – tréningového pobytu v Národných parkoch Bavorský les a Šumava (o jeho priebehu budeme informovať). Priebežne sa spracovávajú podklady na tvorbu interaktívnych vzdelávacích prvkov a učebných pomôcok, ktoré posilnia možnosti environmentálneho vzdelávania v oboch prihraničných chránených územiach. Prakticky budú overené počas pripravovaných workshopov pre slovenských i poľských učiteľov. Projekt potrvá do 30. mája 2019.

ib