V Poloninách sa konal vedecko-odborný seminár LESPED

Nové podnety. Veľa inšpirácie. Jednoduché praktické pomôcky „vyrobené na kolene“. Hravé „triky“ využiteľné pri deťoch v škôlkach i školách. Hovorené slovo doplnené prezentáciami. Poznanie a zažitie zaujímavých poloninských miest. Rozbor a reflexia. Takto v skratke vyzeral program vedecko-odborného seminára LESPED – Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii. Určený bol učiteľkám materských škôl. Záujem prejavili tie naše, z regiónu, ale i tie, ktoré k nám merali cestu poriadne dlhú. Bolo ich takmer 60. Prebiehal v závere uplynulého pracovného týždňa v Poloninách. Správa NP Poloniny bola pri tom. Aktívne sme pomáhali hlavným organizátorom podujatia, ktorými boli Pedagogická fakulta UKF v Nitre, OMEP – Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Národné lesnícke centrum (NLC) – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Hravé a výchovné aktivity prebiehali v príjemnom prírodnom prostredí Uliča, pod taktovkou Správy NP Poloniny i zástupcov Národného lesníckeho centra.

Naše vrúcne poďakovanie patrí predovšetkým hlavným aktérkam podujatia – dvom milým dámam: PaedDr. Monike Miňovej, PhD. a doc. PaedDr. Dane Kollárovej, PhD. , ktoré na nerušený priebeh dohliadali odborne a citlivo. Za to, že si celoslovenský seminár našiel svoje miesto tu, na konci… vlastne na začiatku Slovenska, za to patrí poďakovanie Ing. Kataríne Lukáčovej – príjemnej učiteľke a skvelej riaditeľke Súkromnej materskej školy Vilôčka v Košiciach, úžasnej a energickej žene, ktorá do našich Polonín spolu so svojimi malými zverencami a ich rodičmi už zopár krát zavítala. Mali sme možnosť ju sprevádzať a náš kútik zeme si zamilovala natoľko, že ho odporúča ďalším zaujímavým ľuďom. Úprimne ďakujeme tiež všetkým skvelým účastníčkam, vďaka ktorým sa stalo stretnutie príjemným, užitočným, motivačným a podnetným.

Text a foto: Iveta Buraľová