Vedomostná súťaž „Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“ pozná svojich víťazov

Vedomostná súťaž „Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“ pozná svojich víťazov

V Poloninách sa opäť súťažilo. Už po 17. krát sa v areáli Informačného strediska Nová Sedlica stretli žiaci 5. a premiérovo aj 6. ročníkov, aby si overili svoje vedomosti a poznatky z prírody, histórie a kultúry regiónu spod Polonín. Organizátormi súťaže boli Správa Národného parku Poloniny a Centrum voľného času v Snine. Súťaž nazvaná „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“ má medzi aktivitami Správy NP Poloniny svoje dôstojné miesto. Tento ročník bol unikátny, súťažný deň sa konal v piatok (19. apríla), zatiaľ čo predchádzajúce sa konali v júnových termínoch. Pre 3-členné družstvá boli pripravené tri súťažné časti – písomná časť (test), ústna časť a určovanie prírodnín. Otázky písomnej a ústnej časti boli čerpané z brožúry, ktorú pripravila a vo vlastnej réžii vydala S-NP Poloniny. Najzaujímavejšou časťou súťaže bol orientačný beh, ktorého súčasťou bolo určovanie prírodnín (dreviny, byliny, preparáty živočíchov, zvleky plazov, vtáčie pierka) na vyznačenej trase v okolí informačného strediska. Aj keď premenlivé aprílové počasie neprialo súťažiacim, každé družstvo si s orientačným behom hravo poradilo.

Výsledky 9 súťažiacich družstiev zo základných škôl okresu Snina hodnotila šesťčlenná komisia (I. Buraľová, V. Ocetníková, A. Jušková, M. Katanová, J. Lempeľ, M. Biľo). V tomto roku sa najviac darilo žiakom z CSŠ v Snine (l. miesto), ZŠ Stakčín (2. miesto), ZŠ Zemplínske Hámre (3. miesto), ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine (4. Miesto), ZŠ Ubľa (5. miesto). Po viac ako 3- hodinovom súťažení sa posedelo pri ohni a opekalo. Priestor bol aj na športové aktivity, ktoré školákov pobavili a rozosmiali. S vecnými cenami a diplomami odchádzali súťažiaci na prvých troch priečkach. Vecné ceny si odniesli aj súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. Mieste. Všetci zúčastnení si odnášali pohľadnice, kľúčenky i sladkosť a veríme, že aj pekné a nezabudnuteľné spomienky.

Chceme sa poďakovať pedagógom za ich čas, energiu, úsilie a trpezlivosť pri príprave žiakov, keďže bez ich pomoci by naše podujatie nemalo zmysel. Veríme, že táto naša spoločná aktivita, má nielen súťažný charakter, ale prináša žiakom nové vedomosti a nám, dospelým, radosť a dobrý pocit, že sme svojim zverencom mohli priniesť zaujímavé informácie o svojom regióne a pripraviť im netradičný deň v Novej Sedlici.

výsledková-listina „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“

 


Organizované Správou NP Poloniny v rámci realizovaného zámeru Pestrý svet Polonín s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

 

 

Spracoval: Mgr. Iveta Buraľová, Mgr. Miloslav Biľo

Foto: bc. Monika Katanová, Mgr. Miloslav Biľo