Víkend otvorených parkov a záhrad – do celoslovenskej akcie sme sa zapojili aj my

Víkend otvorených parkov a záhrad – do celoslovenskej akcie sme sa zapojili aj my

V prvý júnový víkend sa v 101 slovenských lokalitách otvárali „brány“ parkov a záhrad. Do medzinárodného podujatia, ktoré sa konalo v 19 krajinách Európy, sme sa zapojili aj my. Aktivitu zastrešuje nezisková organizácia Národný Trust n.o.. Poslaním podujatia, ktoré si každým rokom získava stále viac nadšencov,  je obnova, ochrana a sprístupňovanie prírodných a kultúrnych pamiatok a lokalít na Slovensku. Podujatie sa konalo v areáli sninského historického kaštieľa a jeho priľahlého parku. Ten je najstaršou vegetačno-architektonickou kompozíciou na území mesta. Jeho začiatky založenia sa datujú pravdepodobne na začiatok 19. storočia, po dokončení výstavby kaštieľa.

„Rozprávkovú cestu parkom“ sme vytvorili v spolupráci s Centrom voľného času v Snine. Na 7 stanovištiach malých účastníkov čakali vedomostné, športové i zábavné úlohy, a to v podaní známych rozprávkových postáv. Veľké ďakujem patrí dievčatám a chlapcom, ktorí sa tejto „hereckej“ úlohy zhostili výborne, a to členom Mládežníckeho parlamentu pri CVČ a žiakom literárno-dramatického odboru ZUŠ. V priebehu popoludnia pripravenou trasou prešlo viac ako 300 detí. Zastavili sa: U Snehulienky, U dvoch vodníkov, U lienky a jej priateľov, U pirátov z Karibiku, Na kráľovskom dvore, robili tiež Čertoviny u čertíkov a Hogo fógo u čarodejníc. Rozprávková cesta parkom sa stala súčasťou bohatého sobotňajšieho programu, ktorý pripravilo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.

Text: Iveta Buraľová

Foto: Viliam Bartuš