Vyhodnotenie konzultácií projektu Na trase valašskej kultúry

Vyhodnotenie konzultácií projektu Na trase valašskej kultúry

Folklórna skupina Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na procese prípravy a tvorby projektu: Na Trase Valašskej Kultúry –  zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva.

V priložených súboroch je zhrnutie  vyhodnotenia konzultácií, ktoré prebehlo v rámci participačného procesu.

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s jeho výsledkami.

SK_Príloha 04.1. Zhrnutie participačného procesu_SZLAK

PL_Załącznik 04.1. Podsumowanie procesu partycypacji_SZLAK