Vyhodnotenie vedomostnej súťaže „Kvízovanie v Poloninách“

„Kvízovanie v Poloninách“ – vedomostná internetová súťaž, ktorá bola odštartovaná 16. júna 2020 (http://nppoloniny.sopsr.sk/kvizovanie-v-poloninach/). 10+1 otázok malo za úlohu preveriť u žiakov základných škôl a osemročných gymnázií okresu Snina vedomosti a poznatky o prírode i zaujímavostiach nášho národného parku. Súťaž bola ukončená v stredu, 24. júna o 24:00 hod.

Do „kvízovania“ sa zapojilo 72 účastníkov z 8 školských zariadení: 28 žiakov zo ZŠ s MŠ Ulič, 12 žiakov zo ZŠ s MŠ Stakčín, 8 žiakov z Cirkevnej spojenej školy v Snine, 5 žiakov zo ZŠ s MŠ Dlhé n/C, 4 žiaci ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, 4 žiaci Gymnázia v Snine, 2 žiaci zo ZŠ Študentská v Snine a 1 žiak zo CZŠ s MŠ v Belej n/C. Jednu zlú odpoveď z 11 otázok si zvolilo 22 hráčov. Do žrebovania bolo zaradených 18 žiakov, ktorým sa podarilo správne odpovedať na všetky otázky: Dominik Gujda, Katarína Kinská, Maria Riedl, Andrea Galandová, Michelle Pľutová, Filip Lazor, Martin Harkot, Emma Kasičová, Tomáš Gaľo, Karin Dická, Kamila Coganová, Samuel Janko, Timo Bočko, Andrea Mandzáková, Jozef Andrejčík, Ivana Andrejčíková, Lenka Kapraľová, Tamarka Telepčáková.

Vylosovaných bolo 5 výhercov: Jozef Andrejčík, Samuel Janko, Lenka Kapraľová, Emma Kasičová, Maria Riedl, ktorým gratulujeme a posielame vecné ceny.

 

 

 

Tešíme sa Vašej účasti v „Kvízovaní v Poloninách“. Ceníme si Vašu ochotu zapojiť sa, preveriť si svoje znalosti o vzácnom území, ktoré nás obklopuje.

Výhercom srdečne gratulujeme. A všetkým prajeme radostné a pokojné leto.

Spracovala: Mgr. Iveta Buraľová