Výsledky tohoročného monitoringu hniezd bociana bieleho v okrese Snina

Výsledky tohoročného monitoringu hniezd bociana bieleho v okrese Snina

V dňoch 2., 3. a 9.7. 2019 bol vykonaný pravidelný monitoring hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) v okrese Snina. V celom okrese z 52 evidovaných hniezd bolo obsadených 33 hniezd, vyliahlo sa 86 mláďat, čo predstavuje 2,61 pulli/obs. hniezdo. Je to najväčší počet mláďat v okrese od r. 2003, kedy sme začali s pravidelným monitoringom týchto hniezd. Počet obsadených hniezd bol rovnaký ako v r. 2016.

Najviac, t. j. 27 mláďat, bolo v obci Dlhé nad Cirochou, kde evidujeme až 13 hniezd.

Za niekoľko dní sa mladé bociany začnú učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní zraní niekoľko mláďat. V prípade nálezu takéhoto bociana, alebo aj iných chránených živočíchov, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 0911 011 382 alebo 112. V zmysle Prílohy č. 32 k Vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je spoločenská hodnota bociana bieleho 2300 €.

Text a foto: Ing. Vlasáková, Správa NP Poloniny