Začala sa kampaň Ideathonu „Poloniny na túre“

Začala sa kampaň Ideathonu „Poloniny na túre“

Národný park Poloniny odštartoval kampaň novej aktivity popri webových stránkach aj na svojich facebookových a instagramových kanáloch. Prečítajte si informácie o čoskoro začínajúcej súťaži a o podujatí pripravovanom v Košiciach, sledujte pribúdajúce novinky a aktuálne informácie. Dajte vedieť o parku a o tejto aktivite svojim známym a priateľom. Povzbuďte svojich učiteľov, aby sa do kampane zapojila i vaša škola. Pekná odmena napokon nečaká len jednotlivcov, ale aj pedagógov víťaznej školy!

13. októbra sa stretneme pri otvorení súťažnej fázy Ideathonu, ktoré prebehne v online režime. Pripojiť sa môžete jednotlivo, alebo organizovane na vašej škole, pričom sa tešíme na vaše otázky. Pre tých, ktorý online otvorenie nestihnú, bude zverejnený videozáznam. Dozviete sa čosi o parku a všetko o Ideathone – teda o súťaži inovatívnych nápadov, ktorá sa v novembri uskutoční v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. 

Aktivitu a podujatie „Poloniny na túre“ rozbieha správa Národného parku Poloniny v rámci rodiacej sa spolupráce s Univerzitným vedeckým parkom Technicom Technickej univerzity v Košiciach. Oblasti spolupráce sú pestré, vrátane inovatívnych spôsobov využitia moderných technológií v zabezpečení riadenia a prevádzky parku pri zachovaní princípov ekológie a udržateľnosti. Veríme, že táto spolupráca nadobudne dlhodobý charakter a potvrdí, že veda je rada v symbióze so svojou pôvodkyňou – prírodou. 

Informácie o podujatí, riešených témach,  podmienkach zapojenia, prehľad o cenách a časovú os jeho priebehu nájdete na nasledujúcom odkaze: Ideathon „Poloniny na túre“