Zasadnutie národnej riadiacej skupiny lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ Slovenskej republiky

Zasadnutie národnej riadiacej skupiny lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ Slovenskej republiky

V dňoch 21. – 22. marca 2024 sa konalo zasadnutie národnej riadiacej skupiny lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ Slovenskej republiky. Cieľom stretnutia bolo nastaviť systém participatívneho riadenia lokality svetového prírodného dedičstva na národnej i medzinárodnej úrovni. Účastníkom bola prednesená informácia o zriadení a činnosti Stáleho Sekretariátu sériovej lokality a riadenia slovenských komponentov lokality. Predložený bol návrh Štatútu národnej riadiacej skupiny lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ Slovenskej republiky, vyplývajúceho z integrovaného systému riadenia lokality. Diskutovalo sa o príprave viacročnej stratégie lokality i dôležitosti participácie Národnej riadiacej skupiny SR na predsedníctve a organizácii jesenného JMC meetingu v Poloninách. Súčasťou programu bola návšteva pralesa Rožok – jedného z komponentov svetového dedičstva.

Zúčastnili sa:

  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Gabriela Matečná (štátny tajomník III, ktorá dostala túto oblasť do svojej agendy na zodpovednosť na MŽP SR)
  • Správa Národného parku Poloniny
  • Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky
  • Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat

 

 

Foto: Zuzana Bartušová, Milan Piroš