Zimné sčítanie vodného vtáctva v NP Poloniny

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodný monitorovací program, ktorého cieľom je priniesť základné údaje o početnosti zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, sledovať a porovnať trendy v kontexte medzinárodného územia. Realizuje sa v polovici januára, do sčítania vodného vtáctva sa okrem profesionálnych ochranárov zapájajú aj dobrovoľní strážcovia prírody, nadšení ornitológovia z radov širokej verejnosti. Na Slovensku sa tento program realizuje od roku 1991, v Európe má dlhšiu tradíciu, koná sa už po 53. krát.

Medzi monitorovacími slovenskými lokalitami sú aj územia, ktoré sú súčasťou NP Poloniny, alebo sú v územnej pôsobnosti správy tohto veľkoplošného chráneného územia. Víkendové sčítanie vodného vtáctva sa v tomto roku uskutočnilo v dňoch 12. – 13. januára 2019 na 4 trasách.

Podľa údajov zoológa Správy Národného parku Poloniny RNDr. Jozefa Štofíka, PhD. boli pozorované tieto druhy vtákov:

  1. Lokalita Snina, most pri kostole – Belá n./Cirochou, žel. most

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)              – 9 ex.
Myšiak hôrny (Buteo buteo)                                  – 1 ex.
Pinka obyčajná (Fringilla coelebs)                        – 9 ex.
Červienka obyčajná (Erithacus rubecula)             – 1 ex.
Stehlík obyčajný (Carduelis carduelis )                – 10 ex.
Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)             – 2 ex.
Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)                  – 1 ex.
Straka obyčajná (Pica pica)                                     – 2 ex.
Sýkorka belasá (Parus caeruleus)                           – 6 ex.
Sýkorka veľká (Parus major)                                  – 11 ex.
Trasochvost horský (Motacilla cinerea)                – 1 ex.
Volavka popolavá (Ardea cinerea)                          – 3 ex.
Vrabec poľný (Passer montanus)                            – 16 ex.
Beluša veľká (Egretta alba)                                        –  2 ex.
Drozd čierny (Turdus merula)                                  – 4 ex.
Ďateľ malý (Dendrocopos minor)                            – 1 ex.
Drozd čvíkota (Turdus pilaris)                                  – 26 ex.
Glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes)   – 1 ex.
Kačica divá (Anas platyrhynchos)                             – 156 e

2. Lokalita Cirocha, Snina, most pri kostole – Stakčín, most
Volavka popolavá (Ardea cinerea) – 1 ex.
Vodnár potočný (Cinclus cinclus)                       – 6 ex.
Sýkorka veľká (Parus major)                               – 3 ex.
Sýkorka hôrna (Parus palustris)                           – 5 ex.
Sýkorka belasá (Parus caeruleus)                        – 2 ex.
Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)                 – 1 ex.
Červienka obyčajná (Erithacus rubecula)            – 1 ex.
Rybárik riečny (Alcedo atthis)                              – 2 ex.
Oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)      – 4 ex.
Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)     – 15 ex.

Kačica divá (Anas platyrhynchos)                           – 10 ex.
Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)                           – 10 ex.
Glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes) – 4 ex.
Drozd čierny (Turdus merula)                                 – 5 ex.
Ďateľ veľký (Dendrocopos major)                           – 3 ex.
Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)              – 1 ex.
Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)            – 1 ex.
Brhlík obyčajný (Sitta europaea)                             – 2 ex.

3. Lokalita: Cirocha, Stakčín, most – VN Starina

Vodnár potočný (Cinclus cinclus)                 – 2 ex.
Orliak morský (Haliaeetus albicilla)             –  2 ex.

4. Lokalita: VN Starina
Kačica divá (Anas platyrhynchos)                            – 65 ex.
Potápač veľký (Mergus merganser)                          – 7 ex.

 

 

Potešujúcim výsledkom tohtoročného zimného sčítania vodného vtáctva je výskyt orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v blízkosti Vodárenskej nádrže Starina v tomto čase, čo môže znamenať aj ich prípadné zahniezdenie. Prekvapujúci bol tiež výskyt sťahovavého trasochvosta horského (Motacilla cinerea), ktorý do nášho územia prilieta zvyčajne až koncom marca. Tento jedinec sa tu zrejme rozhodol prezimovať.

 

Súčasťou zimného sčítania vodného vtáctva bolo aj podujatie Vtáčí svet v zime určené širokej verejnosti. Poslaním nedeľňajšej akcie (13. januára 2019) bolo priblížiť záujemcom a nadšencom prírody spôsob sčítavania vodného vtáctva, na zvolenej trase určiť zmapované vtáčie druhy. Drsné januárové počasie sme výborne zvládli. Na trase časť toku rieky Cirochy, rybník Mlynisko, horný rybník v RO Rybníky sme získali zopár zaujímavých údajov. Zaznamenali sme 11 vtáčích druhov: pinka obyčajná (Fringilla coelebs), slávik červienka (Erithacus rubecula),  sýkorka leskohlavá (Parus palustris), sýkorka veľká (bielolíca) (Parus major), stehlík čížavý (Carduelis spinus), ďateľ malý (Dendrocopos minor),  ďateľ veľký (Dendrocopos major),  žlna zelená (Picus viridis), rybárik riečny (Alcedo atthis), vodnár potočný (Cinclus cinclus), krkavec čierny (Corvus corax). Zaujímavé bolo hniezdo vodnára potočného pod mostom cez rieku Cirochu smerom na RO Sninské rybníky a jeden z typických pobytových znakov vydry riečnej – trus. V diaľke sme pozorovali srnčie stádo. Rozprávali sme sa aj o prikrmovaní vtáctva v zime, našim zimným operencom sme ponúkli slnečnicu a jablká. Nálada bola vynikajúca, chuť niečo nové sa naučiť, ale i zahrať sa a zašantiť si v snehu, prejavili malí i veľkí účastníci podujatia. Takmer 25 člennú „výpravu“ tvorili dobrovoľní strážcovia prírody, učiteľky so žiakmi (ZŠ Budovateľská, ZŠ Hviezdoslavova, CZŠ v Snine) a milovníci prírody pod vedením zoológa Jožka Štofíka, strážcu Jožka Blaška a environmentálnej pracovníčky Ivety Buraľovej. Po štvorhodinových potulkách zimnou krajinou sme sa rozlúčili, každý so sladkosťou a spomienkovou poloninskou záložkou. Aspoň kúsok atmosféry sviatočnej nedele približuje naša fotogaléria.

ib