Školenie pracovníkov NP Poloniny v NP Bavorský les a NP Šumava

Školenie pracovníkov NP Poloniny v NP Bavorský les a NP Šumava

V rámci projektu programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  s názvom „Príroda v susedstve – poľsko-slovenská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany Východných Karpát“ sa pracovníci Národného parku (NP) Poloniny a Bieszczadského národného parku z Poľska zúčastnili školenia v Národnom parku Bavorský les v Nemecku a Národnom parku Šumava v Českej republike. NP Poloniny je susediacim cezhraničným národným parkom voči Bieszczadskému NP. Zároveň s ďalšími štyrmi chránenými územiami Poľska a Ukrajiny tvoria spoločne Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Školenie prebehlo v dňoch 22.10. – 25.10.2018 v Národnom parku Bavorský les a jeden deň 26.10.2018 bol venovaný Národnému parku Šumava.

V rámci školenia boli navštívené viaceré unikátne a pôsobivo vybavené inštitúcie, ktoré slúžia na environmentálne vzdelávanie a výchovu: Návštevnícke centrum Národného parku Bavorský les Falkenstein – Dom v divočine; Návštevnícke centrum Národného parku Bavorský les Lusen – Dom Hansa Eisenmanna; Múzeum histórie lesa St. Oswald, Sankt Oswald a Informačné stredisko Správy Národného parku Šumava Stožec.

Cieľom školenia bola výmena skúseností medzi pracovníkmi správ jednotlivých chránených území v oblasti sprístupnenia chráneného územia verejnosti a zvyšovania environmentálneho povedomia. Zároveň boli účastníkom školenia prezentované skúsenosti s realizáciou programu Junior Rangers, ktorý prebieha v NP Bavorský les. Taktiež boli predstavené prírodné hodnoty chránených území, spôsoby ich manažmentu, a rôzne druhy objektov zamerané na edukáciu verejnosti a propagáciu.

Ďalším prínosom je rozvoj vzájomnej spolupráce a nadviazanie partnerstiev v oblasti ochrany prírody nielen medzi Poľskom a Slovenskom, ale rovnako aj s Nemeckom a ČR. Na školení si pracovníci ŠOP SR vypočuli množstvo inšpiratívnych príspevkov, zúčastnili sa prezentácie názorných ukážok a podnetných diskusií, oboznámili sa so systémom ochrany prírody v chránených územiach iných štátov. Téma environmentálneho vzdelávania, výchovy a stráže prírody je univerzálna a nepozná hranice, preto bolo školenie veľmi poučné a inšpiratívne aj pre naše územie. Samozrejme nie všetko know-how je prenosné do našich pomerov. No, mnohé novozískané poznatky prezentované na tomto školení sú aplikovateľné aj pre územie NP Poloniny.

Na tomto mieste ďakujeme Riaditeľstvu Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici za to, že nám umožnila účasť na tomto školení. A v prvom rade Správe Bieszczadského národného parku za ich šikovnosť v rámci propozícií projektu.

Ťažko zhrnúť všetko zažité do krátkeho článku. Každý deň bol tak nabitý informáciami a novými vedomosťami, že by bol na samostatný článok. Snáď sa zopár zaujímavostí dozviete z fotoreportu.

admin

22.10.2018 – Návštevnícke centrum Národného parku Bavorský les Falkenstein – Dom v divočine, Táborisko v divočine,  zoopark. 

 

 

 

 

 

23.10.2018 – Návštevnícke centrum Národného parku Bavorský les Lusen – zoopark, exkurzia územím kalamitných horských smrekových lesov v okolí vrchu Lusen (1373 m n. m.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2018 – Múzeum histórie lesa St. Oswald, Sankt Oswald, Dom Hansa Eisenmanna v Lusene, prehliadka, prezentácie a diskusie.

 

 

 

 

25.10.2018 – Areál lesných hier Spiegelau, Chodník v korunách stromov Lusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2018 –  Návšteva Národného parku Šumava, Česká republika. Prehliadka expozícií a environmentálných vzdelávacích zariadení situovaných vo vonkajšom areály Informačného strediska Správy Národného parku Šumava Stožec. Prezentácia práce strážcu v Národnom parku Šumava, návšteva Náučneho chodníka Soumarské rašeliniště a náučného chodníka Stožecká skála.