5. júna 2018

Aktívny manažment v Prírodnej rezervácii Bahno

Rašeliniská sú veľmi významným prírodným fenoménom. V Národnom parku Poloniny patria medzi vzácne nelesné spoločenstvá. Ich vznik, ako ich poznáme dnes, […]
29. mája 2018

Monitoring druhov živočíchov európskeho významu na území národného parku

Monitoring druhov európskeho významu je dôležitý zdroj údajov pre ochranu prírody vo všetkých členských krajinách Európskej únie na národnej aj medzinárodnej […]
27. apríla 2018

Príbeh „poloninského“ modráčika horcového

Jednou z úloh vyplývajúcich zo štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), a teda Správy NP Poloniny, je realizácia opatrení v chránených […]
13. marca 2018

Problematika geocachingu v Poloninách

Geocaching je outdoorová hra, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní skrytého objektu (pokladu), o ktorom sú známe len jeho […]
7. marca 2018

Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy

Národný park Poloniny obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy (ED) pre chránené územie. Prvýkrát bol národnému parku udelený […]